WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 9.07.2007r.

9 lipca w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia województwa śląskiego pod przewodnictwem Pana Jacka Kwiatkowskiego.

 P1030080

Dyrektor WUP Przemysław Koperski przedstawił aktualną sytuację na regionalnym rynku pracy.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca rozbieżności pomiędzy kierunkami kształcenia zawodowego, a aktualnymi potrzebami rynku pracy. Swoje stanowiska przedstawili Śląski Wicekurator Oświaty - Pan Krzysztof Chodorowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego - Pani Lucyna Ekkert, prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz z Akademii Ekonomicznej, Pan Eugeniusz Stebel – wizytator Kuratorium Oświaty oraz zaproszeni przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy: Pani Barbara Zając (Dyrektor PUP w Katowicach), Pani Barbara Borycz (Dyrektor PUP w Tychach), Pani Wiesława Polańska (Dyrektor PUP w Jaworznie) oraz Pan Andrzej Perliński (Dyrektor PUP w Częstochowie). Zwrócono szczególną uwagę na konieczność stałej analizy rankingu zawodów nadwyżkowych i deficytowych wykonywanych przez Obserwatorium Rynku Pracy w WUP, tak aby umożliwiać młodym ludziom kształcenie na kierunkach, których ukończenie prognozuje duże szanse na zatrudnienie.

Zebrani zapoznali się również z danymi dotyczącymi sytuacji na śląskim rynku pracy podsumowującymi I półrocze 2007 roku, które przedstawił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Przemysław Koperski. W ciągu pięciu miesięcy 2007 roku stopa bezrobocia w województwie śląskim obniżyła się we wszystkich podregionach osiągając w końcu maja poziom 11,1 %, podczas gdy średnia stopa krajowa wyniosła 13 %. Tak dobry wynik stawia Śląsk na czwartym miejscu w Polsce, tuż za województwem wielkopolskim (9,8%) małopolskim (9,9%) oraz mazowieckim(10,5%). Najniższe natężenie bezrobocia występuje na Podbeskidziu (8,5%,) najgorzej jest w podregionie częstochowskim (13,8%). Biorąc pod uwagę powiaty i miasta, najlepsza sytuacja przedstawia się tradycyjnie w Katowicach (4,7%), powiecie bieruńsko- lędzińskim (6,9%) oraz pszczyńskim (7,4%), najmniej korzystna w powiecie zawierciańskim oraz Świętochłowicach (po 19,0%) i Bytomiu (18,3%). Warty odnotowania jest również fakt, że pracodawcy z miesiąca na miesiąc zgłaszają do powiatowych urzędów pracy coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. W okresie sześciu miesięcy 2007 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało 81,9 tys. ofert pracy, czyli o 17,8 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku (64,1 tys. ofert). Niestety wydłuża się lista zawodów deficytowych – na 1706 zawodów występujących w statystykach bezrobocia w województwie śląskim – aż 418 charakteryzuje się średnim miesięcznym deficytem siły roboczej. Największe problemy są z rekrutacją wśród kierowców samochodów ciężarowych, robotników gospodarczych, szwaczek, pracowników biurowych oraz budowlańców.

Ponadto członkowie WRZ zaopiniowali wniosek w sprawie zlikwidowania z dniem 31 sierpnia Policealnej Szkoły Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie oraz wyrazili pozytywną opinię dotyczącą otwarcia eksperymentalnej szkoły policealnej w Bielsku Białej kształcącej w zawodzie – specjalisty ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Na koniec spotkania Dyrektor WUP przekazał zebranym informację na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013), którego ostateczny kształt udało się uzgodnić podczas negocjacji z Komisją Europejską, istnieje więc realna szansa, że zostanie on zatwierdzony jako jeden z pierwszych programów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w całej Unii Europejskiej. Całość kwoty jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7mld EUR środki krajowe.