WUP_naglowek

Wojewódzka Rada Zatrudnienia o nowych kierunkach nauczania

Jak będą wyglądać zmiany w systemie kształcenia od września 2012 roku oraz jaki będą miały wpływ na rynek pracy w naszym województwie – wokół tych tematów koncentrowały się obrady pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, której członkowie spotkali się 20.02.2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Duże zainteresowanie wywołało wystąpienie Pana Zbigniewa Martyniaka, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach, który nakreślił spodziewane zmiany w systemie kształcenia w zakresie szkolnictwa na poziomie ogólnym, zawodowym a także zmian dotyczących kształcenia ustawicznego. Członkowie WRZ podjęli również 28 uchwał w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia, zgłoszonych przez placówki oświatowe z województwa śląskiego. Podsumowanie sytuacji na śląskim rynku pracy w 2011 roku przedstawiła zebranym Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy – Pani Barbara Kubica, natomiast o podziale środków Funduszu Pracy na 2012 rok poinformował Paweł Durleta z Wydziału Programów Rynku Pracy. W dalszej części posiedzenia członkowie WRZ mieli okazję zapoznać się również ze stanem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działań, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz z planem konkursów na bieżący rok.

Sporządziła: Paulina Cius