WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 4.10.2006r.

Posiedzeniu, które odbyło się 4 października 2006 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego przewodniczył Jacek Kwiatkowski. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pan Przemysław Koperski, przedstawił podsumowania realizacji zakończonych projektów w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL z terminem realizacji do 30.06.2006r.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia zaopiniowała również pozytywnie pięć wniosków dotyczących uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach policealnych województwa śląskiego.