WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 05.03.2007r.

5 marca w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia województwa śląskiego pod przewodnictwem Jacka Kwiatkowskiego. W obradach wziął udział Wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Zebrani zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na śląskim rynku pracy podsumowującymi rok 2006 oraz styczeń roku bieżącego, które przedstawił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Przemysław Koperski.

P1020245

W ciągu 2006 roku stopa bezrobocia w województwie śląskim obniżyła się we wszystkich podregionach osiągając w końcu grudnia poziom 12,8%, podczas gdy średnia stopa krajowa wyniosła 14,9%. Tak dobry wynik stawia Śląsk na czwartym miejscu w Polsce, tuż za województwem małopolskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. Najniższe natężenie bezrobocia występuje na Podbeskidziu (10,2%,) najgorzej jest w podregionie częstochowskim (15,4%). Warty odnotowania jest również fakt, że  w roku ubiegłym przedsiębiorcy zgłosili do śląskich powiatowych urzędów pracy 133,4 tys. propozycji zatrudnienia, tj. aż o 23,3 tys. ofert więcej niż rok wcześniej.

Informacje na temat stanu wdrażania SPO RZL (Działania 1.2 i 1.3) oraz ZPORR (Priorytet II) w województwie śląskim, zaprezentowała kierownik Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w WUP- Renata Łuczak. Sprawne pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach tych działań pozwoliło na udzielenie wsparcia w roku ubiegłym 27 059 osobom pracującym oraz  46 023 osobom bezrobotnym.

Ponadto członkowie WRZ zaopiniowali pozytywnie 2 wnioski – jeden w sprawie otwarcia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych w Szkole Policealnej im. Dr Feliksa Białego w Rybniku, drugi w sprawie zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2008 roku Szkoły Policealnej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7.

Jednym z punktów programu posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Śląskiego o odwołanie Dyrektora WUP w  Katowicach.

Członkowie Rady jednogłośnie uznali przedstawione uzasadnienie za zbyt ogólne nie znajdując w nim równocześnie podstaw  merytorycznych do podjęcia głosowania.