WUP_naglowek

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

26 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, podczas którego przedstawiony został między innymi Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok.
Spotkanie otworzył przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdania dotyczącego aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy, które przedstawiła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy – Barbara Kubica. O potrzebie aktywizacji osób z problemami psychicznymi na otwartym rynku pracy mówił zastępca kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy – Leszek Nowak, prezentując założenia dokumentu „Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015” w ramach „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”. Podczas posiedzenia omówiony został Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok, który przedstawił kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy – Paweł Durleta. Członkowie WRZ podjęli również uchwałę w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2/2011 r. z dnia 13 września 2011 r. dotyczącej „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dotychczasowy rejestr zawodów zostanie uszczegółowiony.

Sporządziła P.Cius