WUP_naglowek
 /  Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:
spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
tej osoby,
przedmiotu sprawy
, której dotyczy.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres:
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
 
Sekretariat: +48 32 757 33 15
 
Kancelaria: +48 32 757 33 79
fax:
+48 32 757 33 62
e-mail:
wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl
godziny otwarcia:
7.30 – 15.30

Numery telefonów przydatne dla instytucji

Rejestr Agencji Zatrudnienia+48 32 757 33 31
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
+48 32 757 33 40
Zamówienia publiczne
+48 32 757 33 61
Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki +48 32 757 33 11, +48 32 757 33 57

Numery telefonów przydatne dla osób indywidualnych

Zasiłki transferowe+48 32 757 33 32
EURES – pośrednictwo pracy zagranicznej+48 32 757 33 91
Pomoc prawna dla osób zwalnianych
(wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 12.00)

+48 32 757 33 80

Doradztwo zawodowe

+48 32 757 33 36, +48 32 757 33 89

Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki+48 32 757 33 11, +48 32 757 33 57

Wydziały merytoryczne


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Filia w Bielsku - Białej

adres:
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
telefon:
+48 33 813 69 74
fax:
+48 33 822 06 71
strona www:
bielsko.wup-katowice.pl
e-mail:
bielsko@wup-katowice.pl
godziny otwarcia:
7.30 – 15.30

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Filia w Częstochowie

adres:
42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
telefon:
+48 34 363 89 89, +48 34 363 38 61, +48 34 363 40 51
fax:
+48 34 363 89 89 wew. 294
strona www:
czestochowa.wup-katowice.pl/filiaczwa/
e-mail:
czestochowa@wup-katowice.pl
godziny otwarcia:
7.30 – 15.30

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

adres:
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
telefon:
+48 32 297 20 26
fax:
+48 32 297 51 37
strona www:
www.wup-katowice.pl
e-mail:
wup@wup-katowice.pl , www.fgsp.gov.pl
godziny otwarcia:
7.30 – 15.30