WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 8.09.2005r.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia odbyło się 8 września 2005r. w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przewodniczył mu Pan Jacek Kwiatkowski.

Najważniejszym punktem obrad Rady było przedstawienie sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za pierwsze półrocze 2005r przez Pan Przemysława Koperskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W trakcie spotkania pojęto jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego WRZ.