WUP_naglowek

Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 2009-2013 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych

 1.Przewodniczący WRZ - Krzysztof Dzierwa - reprezentujący Stowarzyszenie REDA w Jaworznie
 2.
Wiceprzewodniczący WRZ - Prof. dr hab. Andrzej Rączaszek - reprezentujący Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

pozostali członkowie Rady:

3.Eugeniusz Adamiec- Śląskie Cech Rzemieślników i Wędliniarzy w Katowicach zrzeszony w Związku Rzemiosła Polskiego
4.Ewa Chrost - przedstawiciel wojewody
5.Marian Ormaniec - Śląska Izba Rolnicza
6.Piotr Duda -  NSZZ "Solidarność"- Region Śląsko-Dąbrowski
7.Adam Honisz - Forum Związków Zawodowych
8.Artur Jasionek - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
9.Henryk Moskwa - Rada OPZZ Województwa Śląskiego
10.Zbigniew Krówka - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "PROGRES" w Żorach
11.Antoni Opidowicz - Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem ST. Gallen- Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej z siedzibą w Grodźcu Śląskim
12.Andrzej Piętka - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
13.Jan Strzyż - Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego zrzeszony w Konfederacji Pracodawców Polskich
14.Bogdan Wieczorek - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
15.Henryk Zając - Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
16Janina GAJDA – Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie