WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 28.11.2006r.

W dniu 28 listopada 2006 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się czwarte w 2006 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Jacka Kwiatkowskiego. W posiedzeniu wzięli również udział m.in. Przemysław Koperski, Dyrektor WUP w Katowicach.

P1020022 

Posiedzeniu, które odbyło się 28 listopada 2006 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego przewodniczył Jacek Kwiatkowski. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pan Przemysław Koperski, który przedstawił zebranym obszerne dane dotyczące aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy.

Jeden z głównych punktów posiedzenia dotyczył zasad podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobocia w roku 2007. Przyjęto również uaktualniony Regulaminu Organizacyjnego WRZ w Katowicach. Wojewódzka Rada Zatrudnienia zaopiniowała również pozytywnie sześć wniosków dotyczących uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach policealnych województwa śląskiego.

Członkowie WRZ dyskutowali też m.in. nad problemami migracji zarobkowej młodzieży, zagadnieniami związanymi z kontrolą legalności zatrudnienia i potrzebą zmiany przepisów w tym zakresie.

Spotkanie zakończono złożeniem życzeń Świątecznych przez Przewodniczącego – Pana Jacka Kwiatkowskiego, całemu gronu WRZ.