WUP_naglowek

 

Uchwały wydane przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia

 

Lata:


W roku 2013:

   

1

Uchwała Nr 1/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

2

Uchwała Nr 2/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego

3

Uchwała Nr 3/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik energetyk

4

Uchwała Nr 4/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół  nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geolog

5

Uchwała Nr 5/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół  nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia  w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych

6

Uchwała Nr 6/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

7

Uchwała Nr 7/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

8

Uchwała Nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

9

Uchwała Nr 9/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia wchodzące w skład Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia  w zawodzie kelner

10

Uchwała Nr 10/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli
w Tarnowskich Górach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi prawno – kancelaryjnej

11

Uchwała Nr 11/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna

12

Uchwała Nr 12/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

13

Uchwała Nr 13/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

14

Uchwała Nr 14/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta

15

Uchwała Nr 15/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

16

Uchwała Nr 16/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik archiwista

17

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta

18

Uchwała Nr 18/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa

19

Uchwała Nr 19/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

20

Uchwała Nr 20/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

21

Uchwała Nr 21/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik rybactwa śródlądowego

22

Uchwała Nr 22/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
im. Józefa Rymera w Rybniku  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

23

Uchwała Nr 23/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 wchodzącą w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta

24

Uchwała Nr 24/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Henryka Sławika wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku nowego kierunku kształcenia
w zawodzie monter izolacji przemysłowych

25

Uchwała Nr 25/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

26

Uchwała Nr 26/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik organizacji reklamy

27

Uchwała Nr 27/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik spedytor

28

Uchwała Nr 28/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik obsługi terminali i lotnisk

29

Uchwała Nr 29/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik dróg
i mostów kolejowych

30

Uchwała Nr 30/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

31

Uchwała Nr 31/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych

32

Uchwała Nr 32/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

33

Uchwała Nr 33/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

34

Uchwała Nr 34/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej

35

Uchwała Nr 35/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geolog

36

Uchwała Nr 36/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie  nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

37

Uchwała Nr 37/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik optyk

38

Uchwała Nr 38/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko
w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

39

Uchwała Nr 39/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

40

Uchwała Nr 40/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną nr 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach  nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik rachunkowości

41

Uchwała Nr 41/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk

42

Uchwała Nr 42/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

43

Uchwała Nr 43/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia  w zawodzie technik hutnik

44

Uchwała Nr 44/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz

45

Uchwała Nr 45/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektryk

46

Uchwała Nr 46/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

47

Uchwała Nr 47/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

48

Uchwała Nr 48/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie malarz budowlany

49

Uchwała Nr 49/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta

50

Uchwała Nr 50/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

51

Uchwała Nr 51/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży

52

Uchwała Nr 52/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie krawiec

53

Uchwała Nr 53/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie wędliniarz

54

Uchwała Nr 54/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Centrum Kształcenia Ekonomistów im. L. Krzywickiego
w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

55

Uchwała Nr 55/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

56

Uchwała Nr 56/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie fotograf

57

Uchwała Nr 57/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu

58

Uchwała Nr 58/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik handlowiec

59

Uchwała Nr 59/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego

60

Uchwała Nr 60/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

61

Uchwała Nr 61/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie dekarz

62

Uchwała Nr 62/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 1 w Żorach nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

63

Uchwała Nr 63/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń.

64

Uchwała Nr 64/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. A. Bożka w Raciborzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

65

Uchwała Nr 65/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

66

Uchwała Nr 66/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

67

Uchwała Nr 67/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik administracji

68

Uchwała Nr 68/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska

69

Uchwała Nr 69/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

70

Uchwała Nr 70/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie nowego kierunku kształcenia  - realizacja dźwięku

71

Uchwała Nr 71/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik  

72

Uchwała Nr 72/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

73

Uchwała Nr 73/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

74

Uchwała Nr 74/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

75

Uchwała Nr 75/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie stolarz

76

Uchwała Nr 76/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia  w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architekturyW roku 2012:

1

Uchwała Nr 1/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie kucharz

2

Uchwała Nr 2/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

3

Uchwała Nr 3/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Projektowania
i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

4

Uchwała Nr 4/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej

5

Uchwała Nr 5/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

6

Uchwała Nr 6/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik weterynarii

7

Uchwała Nr 7/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

8

Uchwała Nr 8/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

9

 

 

Uchwała Nr 9/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej

10

Uchwała Nr 10/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania

11

Uchwała Nr 11/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów introligatorskich

12

Uchwała Nr 12/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechatronik

13

Uchwała Nr 13/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

14

Uchwała Nr 14/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik spedytor z dwiema kwalifikacjami: K1 Organizowanie
i nadzorowanie transportu i K2 Obsługa Klientów i kontrahentów

15

Uchwała Nr 15/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik eksploatacji i terminali z dwiema kwalifikacjami: K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach i K2 Organizacja i prowadzenie prac związanych
z transportem towarów i ładunków.

16

Uchwała Nr 16/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

17

Uchwała Nr 17/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik

18

Uchwała Nr 18/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

19

Uchwała Nr 19/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

20

Uchwała Nr 20/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik prac biurowych

21

Uchwała Nr 21/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych

22

Uchwała Nr 22/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

23

Uchwała Nr 23/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania

24

Uchwała Nr 24/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

25

Uchwała Nr 25/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

26

Uchwała Nr 26/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Zawodową Specjalną dla niesłyszących
i słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie dietetyk

27

Uchwała Nr 27/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w Zabrzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

28

Uchwała Nr 28/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. K. Goduli w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor

29

Uchwała nr 29/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

30

Uchwała nr 30/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik.

31

Uchwała nr 31/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

32

Uchwała nr 32/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta.

33

Uchwała nr 33/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy.

34

Uchwała nr 34/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Zawodową Nr 2 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych
w Skoczowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

35

Uchwała nr 35/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 12 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

36

Uchwała nr 36/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego
w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny- kształcenie
w systemie wieczorowym i zaocznym.

37

Uchwała nr 37/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Szkół Technicznych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie fototechnik.

38

Uchwała nr 38/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Szkół Technicznych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik energetyk.

39

Uchwała nr 39/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

40

Uchwała nr 40/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor.

41

Uchwała nr 41/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
wyrażenia opinii przez członków Wojewódzkiej Ray Zatrudnienia w sprawie obniżenia środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego przyznanych algorytmem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

42

Uchwała nr 42/2012 z dnia 25.062012 r.

w sprawie:
zorganizowania w 2012 roku szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Województwa Śląskiego.

43

Uchwała nr 43/2012 z dnia 25.062012 r.

w sprawie:
zmiany załącznika do Uchwały Nr 2/2011 r. z dnia 13 września 2011 r. dotyczącej „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

44

Uchwała nr 44/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

45

Uchwała nr 45/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i  terminali

46

Uchwała nr 46/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii żywności

47

Uchwała nr 47/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej

48

Uchwała nr 48/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień

49

Uchwała nr 49/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

50

Uchwała nr 50/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w  Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i  terminali

51

Uchwała nr 51/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

52

Uchwała nr 52/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie dietetyk

53

Uchwała nr 53/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
>zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk

54

Uchwała nr 54/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu nowego kierunku kształcenia w  zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji

55

Uchwała nr 55/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie dekarz

56

Uchwała nr 56/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie  murarz-tynkarz

57

Uchwała nr 57/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

58

Uchwała nr 58/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

59

Uchwała nr 59/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

60

Uchwała nr 60/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik księgarstwa

61

Uchwała nr 61/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury

62

Uchwała nr 62/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego

63

Uchwała nr 63/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

64

Uchwała nr 64/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
Zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor

65

Uchwała nr 65/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk

66

Uchwała nr 66/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

67

Uchwała nr 67/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

68

Uchwała nr 68/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

69

Uchwała nr 69/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

70

Uchwała nr 70/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

71

Uchwała nr 71/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

72

Uchwała nr 72/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

73

Uchwała nr 73/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

74

Uchwała nr 74/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

75

Uchwała nr 75/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego


W roku 2011:

1

 

 

Uchwała Nr 1/2011 z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie:
wyrażenia opinii przez członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie ograniczonych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego przyznanych algorytmem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

 

2

Uchwała Nr 2/2011 z dnia 13 września 2011r.

w sprawie:
"Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników" zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

3

Uchwała Nr 3/2011 z dnia 13 września 2011r.

w sprawie:
zorganizowana w 2011 roku szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego.

 


 

W roku 2010:

1

Uchwała Nr 1/2010 z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie:

zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkie Rady Zatrudnienia

2

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie:

"Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników" zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3

Uchwała Nr 3/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie

zmiany terminu zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia


W roku 2009:

1

Uchwała Nr 1/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

2

Uchwała Nr 2/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie :

wyboru wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

3

Uchwała Nr 3/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie :

delegowania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego do Naczelnej Rady Zatrudnienia 

4

Uchwała Nr 4/2009 z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wydania dla Kuratorium Oświaty w Katowicach opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2009r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 mieszczącej się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276

5

Uchwała Nr 5/2009 z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wydania dla Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2009r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego mieszczącej się w Zawierciu przy ul. Żabiej 19b.

6

Uchwała Nr 6/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 11 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego

7Uchwała Nr 7/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

w sprawie:

zaopiniowania wniosku o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pana Przemysława Koperskiego

8

Uchwała Nr 8/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie:

delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

9

Uchwała Nr 9/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie:

zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

10Uchwała Nr 10/2009 z dnia 22.września 2009 r.

w sprawie:

wyboru wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

11Uchwała Nr 11/2009 z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie:

zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

12

Uchwała Nr 12/2009 z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie:

zaopiniowania projektu zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego


W roku 2008:

1Uchwała Nr 1/ 2008 z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie:

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie -opiekun medyczny

2Uchwała Nr 2/ 2008 z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie:

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego dla Dorosłych funkcjonującą w strukturze Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - opiekun medyczny

3Uchwała Nr 3/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej Studium Aktorskiemu przy Teatrze Śląskim im. ST. Wyspiańskiego w Katowicach, które kształci w zawodzie - aktor.

4Uchwała Nr 4/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fototechnik.

5Uchwała Nr 5/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fototechnik.

6Uchwała Nr 6/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik żywienia i gospodarstwa domowego.

7Uchwała Nr 7/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fotograf.

8

Uchwała Nr 8/2008 z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie

Zaopiniowanie wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr2 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


W roku 2007:

1

Uchwała Nr 1/ 2007 z dnia 5 marca 2007 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Dr Feliksa Białego w Rybniku, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych

2

Uchwała Nr 2/ 2007 z dnia 9 lipca 2007 roku

w sprawie

Zaopiniowania pozytywnie wniosku Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku dotyczącego zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza z siedzibą w Mikołowie

3

Uchwała Nr 3/ 2007 z dnia 9 lipca 2007 roku

w sprawie

Wydania opinii o zamiarze kształcenia na kierunku: "specjalista ds. Pozyskiwania i zarządzania środkami funduszy strukturalnych UE" w planowanej eksperymentalnej szkole policealnej

4

Uchwała Nr 4/ 2007 z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie:

Zaopiniowania pozytywnie wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik masażysta


W roku 2006:

1

Uchwała Nr 1/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-opiekunka środowiskowa

2

Uchwała Nr 2/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekunka dziecięca

3

Uchwała Nr 3/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- masażysta

4

Uchwała Nr 4/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik technologii chemicznej

5

Uchwała Nr 5/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- terapeuta zajęciowy

6

Uchwała Nr 6/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- terapeuta zajęciowy

7

Uchwała Nr 7/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik optyk

8

Uchwała Nr 8/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik masażysta

9

Uchwała Nr 9/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik usług kosmetycznych

10

Uchwała Nr 10/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-asystent osoby niepełnosprawnej

11

Uchwała Nr 11/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekun w domu pomocy społecznej

12

Uchwała Nr 12/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-technik masażysta

13

Uchwała Nr 13/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego.


W roku 2005:

1

Uchwała Nr 1 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego

2

Uchwała Nr 2 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

opiekunka dziecięca

3

Uchwała Nr 3 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Studium Zawodowe w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie

opiekunka środowiskowa

4

Uchwała Nr 4 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zorganizowania szkolenia dla Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5

Uchwała Nr 5 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 A

6

Uchwała Nr 6 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 5

7

Uchwała Nr 7 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. kierunków kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun w domu pomocy społecznej w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Katowicach, ul. Wiertnicza 3

8

Uchwała Nr 8 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

9

Uchwała Nr 9 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Silesian Business Consulting System Sp. z o.o. opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

10

Uchwała Nr 10 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Szkoły policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

11

Uchwała Nr 11 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego

12

Uchwała Nr 12 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

13

Uchwała Nr 13 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekun w domu pomocy społecznej

14

Uchwała Nr 14 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- asystent osoby niepełnosprawnej

15

Uchwała Nr 15 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Przesunięcia terminu szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia


W roku 2004:

1

Uchwała Nr 1/2004 z dnia 6 grudnia 2004 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego WRZ

2

Uchwała Nr 2/2004 z dnia 6 grudnia 2004 roku

w sprawie

wyboru Wiceprzewodniczącego WRZ

3

Uchwała Nr 3/2004 z dnia 6 grudnia 2004 roku

w sprawie

delegowania przedstawiciela WRZ do Naczelnej Rady Zatrudnienia