WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 26.04.2006r.

W dniu 26 kwietnia w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się drugie w 2006 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Jacka Kwiatkowskiego. W posiedzeniu wzięli również udział m.in. Marian Jarosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Lucyna Ekkert, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego oraz Przemysław Koperski, dyrektor WUP w Katowicach i Mirosław Ruszkiewicz, wicedyrektor WUP w Katowicach ds. Rynku Pracy.

Posiedzenie_WRZ_26042006 

Jednym z głównych punktów posiedzenia były konsultacje dotyczące Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok. Po omówieniu zagadnień ujętych w zaprezentowanym dokumencie, propozycja planu opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach została zaopiniowana przez Członków Rady pozytywnie.

Ponadto, podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2005 roku oraz omówiono aktualną sytuację na śląskim rynku pracy w pierwszym kwartale 2006 roku.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia zaopiniowała również pozytywnie sześć wniosków dotyczących uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach policealnych województwa śląskiego.