WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 27.01.2006r.

Pierwsze w 2006 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia poświęcone było m.in. propozycji kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację programów na rzecz zatrudnienia. Przedstawił je dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Przemysław Koperski, a członkowie rady zaopiniowali pozytywnie proponowane w tym zakresie rozwiązania.  Posiedzenie_WRZ_27.01.2006

Posiedzeniu, które odbyło się 27 stycznia 2006 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego przewodniczył Jacek Kwiatkowski, a obecni byli także członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UM Grażyna Zduńczuk-Studnicka i wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy Mirosław Ruszkiewicz, który przedstawił zebranym obszerne dane dotyczące aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy.

Członkowie WRZ dyskutowali też m.in. nad problemami migracji zarobkowej młodzieży, zagadnieniami związanymi z kontrolą legalności zatrudnienia i potrzebą zmiany przepisów w tym zakresie.