WUP_naglowek

22 września w Wiśle obyło się posiedzenie członków Wojewódzkich Rad Zatrudnienia województw śląskiego i opolskiego. W spotkaniu brali udział również dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy z Opola i Katowic, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich obu województw oraz konwentów powiatowych urzędów pracy. Tematem przewodnim dyskusji były obszary współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, a Państwową Inspekcją Pracy, która reprezentowana była przez Tadeusza Zająca – Głównego Inspektora Pracy i jednocześnie członka Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Teresę Różańską - Okręgowego Inspektora Pracy z Katowic.

wrz

  od lewej: Henryk Moskwa -  przewodniczący OPZZ, Przemysław Koperski - dyrektor WUP
   Katowice, Stanisław Dąbrowa - wicewojewoda
 śląski, Jacek  Kwiatkowski - przewodniczący  WRZ, Tadeusz Zając - Główny Inspektor Pracy

 


Główny problem, który został poruszony podczas spotkania to kontrola legalności zatrudnienia, która z dniem 1 lipca 2007 r. została przejęta przez Państwową Inspekcję Pracy. Zmiana ta ma za zadanie ułatwienie inspektorowi pracy wykonywania zadań w czasie rutynowych czynności kontrolnych pracodawców, na rzecz których wykonywana jest praca na podstawie innej niż stosunek pracy. Wcześniej reakcją inspektora pracy na stwierdzenie nielegalnego zatrudnienia było powiadomienie o tym fakcie właściwego organu, a w szczególności wojewody, który polecał dopiero wdrożyć odpowiednie postępowanie. Taki system kontroli i nadzoru wydłużał niepotrzebnie procedurę i w efekcie pozwalał osobom nielegalnie zatrudnionym i podmiotom zatrudniającym te osoby unikać jakiejkolwiek odpowiedzialności. W trakcie spotkania zaproponowano regularną wymianę doświadczeń pomiędzy urzędami pracy a PIP w zakresie nielegalnego zatrudnienia oraz łamania prawa pracy przez pracodawców.

Posiedzenie było również okazją do przedstawienia sytuacji na regionalnych rynkach pracy województwa opolskiego i śląskiego oraz prezentacji aktualnego poziomu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w Opolu oraz Katowicach, które zostały odpowiednio przedstawione przez dyrektorów tychże instytucji – Jacka Suskiego oraz Przemysława Koperskiego.

W trakcie spotkania, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z Katowic – Jacek Kwiatkowski wręczył nominacje jej nowym członkom  – Annie Grygierek ze Stowarzyszenia Edukacja – Praca - Przedsiębiorczość oraz Adamowi Honiszowi reprezentującemu Forum Związków Zawodowych.

P_m_9220395 

od lewej: Józef Wojtas - Rada Oddziału Terenowego Stowarzyszenia OHP w Katowicach,
Andrzej Perliński - dyrektor PUP Częstochowa, Andrzej Zarzycki - Izba Rzemieślnicza
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

P_m_9220411 

od lewej: Ewa Chrost - Śląski Urząd Wojewódzki, prof. Lucyna Frąckiewicz - Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN, wiceprzewodnicząca WRZ woj. śląskiego, Barbara Borycz - dyrektor PUP Tychy,
przewodnicząca Konwentu Powiatowych Urzędów Pracy

P_m_9220430 

od lewej: Jacek Suski - dyrektor WUP Opole, Teresa Różańska - Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach,
Irena Fugalewicz - wiceprezes "Fundacji dla Śląska", Anna Grygierek - Burmistrz Strumienia, Jan Strzyź
- Konfederacja Pracodawców Polskich, Danuta Bajak - przewodnicząca WRZ woj. opolskiego

 

                                                     sporządziła: Aleksandra Skalec