WUP_naglowek
 /  Start

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego 2017-02-17 14:11:08

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny - pdf


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 2017-02-15 14:06:03

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16


Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 2017-02-14 14:47:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla aplikujących o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


ADU EFS 2.0 już dostępne 2017-02-13 14:39:25

Udostępniona została rozbudowana wersja aplikacji, która służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS: ADU EFS 2.0. Narzędzie, dzięki powiązaniu z SL2014, umożliwia beneficjentom otrzymywanie zagregowanych danych wskaźnikowych z projektów.


Rozpoczyna się bieżący monitoring projektów 2017-02-13 13:06:58

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia br. realizację umowy na usługi doradcze dla Instytucji Zarządzających EFS, EFRR i FS oraz bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności. Usługa jest realizowana przez konsorcjum składające się ze Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS Utilitia i Fundacji Aktywizacja.


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2017-02-13 09:09:26

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 – pdf    


Aktualizacja szczegółowych harmonogramów konkursów 2017-02-06 15:23:03

W związku wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia, IOK zamieszcza aktualizację szczegółowych harmonogramów trwających konkursów.


Spotkania dla przedsiębiorców 2017-02-06 13:26:02

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Północnej Jury zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy na bezpłatne spotkania. Poruszone zostaną tematy pozyskiwania funduszy dedykowanych tej grupie w ramach aktualnych programów pomocowych.


LSI niedostępny 2017-02-03 07:50:17

Informujemy, że 3 lutego 2017 r. w godzinach od 15:30 do 16:30 Lokalny System Informatyczny (LSI) będzie niedostępny.


Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2017-02-02 12:34:04

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, IOK publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 - pdf<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>