WUP_naglowek

Dążąc do podnoszenia jakości świadczonych usług przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prosimy o anonimowe udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta przez pracowników Urzędu.

  

Poniżej lista wszystkich Wydziałów i Zespołów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


 


Jak ocenia Pani/Pan sposób załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach (1-najniższa ocena, 5-najwyższa ocena).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Czy zostali Państwo powiadomieni o przewidywanym terminie załatwienia sprawy

 •  
 •  Czy sprawę załatwiono w zdeklarowanym terminie

 •  
 •  

 Jak ocenia Pani/Pan kompetencję i fachowość pracowników tut. Urzędu

 •  
 •  
 •  
 •  Jak ocenia Pani/Pan kulturę osobistą pracowników tut. Urzędu

 •  
 •  
 •  
 •  

 Pani/Pana potrzeby, oczekiwania i uwagi w zakresie obsługi Klientów ze strony tut. Urzędu

Security key