WUP_naglowek

Jak wzmocnić rynek pracy?

24 listopada 2011r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które tym razem połączone zostało również ze szkoleniem i dyskusją na temat „Rada Zatrudnienia a nowe możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy. Nowoczesne narzędzia i instrumenty rynku pracy”.

W obradach uczestniczyli: wiceprzewodniczący WRZ prof. dr hab. Andrzej Rączaszek, członkowie WRZ oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - Dyrektor Mieczysław Płaneta oraz Wicedyrektor Barbara Borycz.

Posiedzenie podzielone zostało na dwie części- szkolenie obejmujące problematykę funkcjonowania rad zatrudnienia i ich rolę w poprawie sytuacji na rynku pracy, oraz część poświęconą obradom, podczas której przyjęty został protokół z wrześniowego posiedzenia oraz omówiono bieżące tematy. Aktualną sytuację na rynku pracy w województwie śląskim przedstawiła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy WUP- Barbara Kubica, natomiast o stanie wdrażania komponentu regionalnego PO KL poinformował uczestników Grzegorz Tomczak kierujący Wydziałem Naboru Projektów i Monitorowania EFS. Spotkanie zwieńczyła dyskusja na temat możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy z zastosowaniem PO KL oraz pozyskiwania wsparcia finansowego na projekty dotyczące lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć.

Sporządziła: Paulina Cius