WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 21.06.2005r.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia odbyło się 21 czerwca 2005r. w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przewodniczył mu Pan Jacek Kwiatkowski.

Poddano pod głosowanie uchwały dotyczące:

  1. Zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005r. Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi przy ul. Tuwima 14a,

  2. Zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005r. kierunków kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun w domu pomocy społecznej w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wiertniczej 3,

  3. Zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005r. Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 5.

Zamiar zlikwidowania owych kierunków to powód braku chętnych na proponowane kierunki.