WUP_naglowek

Wykaz Akademickich Biur Karier w województwie śląskim - mapa

według stanu na marzec 2010r.

mapa_abk1


Biuro Karier Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku – Białej  ^

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko Biała

Tel./ fax: 33 82 79 419

www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej powstało w 2004 roku. Do podstawowych zadań biura należą:

 • pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staż zawodowy
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez:
  • doradztwo
  • warsztaty doskonalące umiejętności
  • pomoc w znajdowaniu praktyk
  • udostępnianie ofert pracy stałej, czasowej

Dwa razy w roku Biuro Karier ATH organizuje Beskidzkie Forum Pracy – targi pracy, na które zapraszani są przedstawiciele firm z regionu Podbeskidzia, instytucje rynku pracy (Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy, agencje pracy, doradztwa personalnego). Firmy przedstawiają swoje oferty pracy i praktyk dla studentów i absolwentów. Targi są okazją dla pracodawców do poznania potencjalnych pracowników. Studenci i absolwenci zaś mogą sprawdzić jakie wymagania muszą spełniać by zostać zatrudnionymi. Dzięki Forum osoby poszukujące pracy mogą poznać pracodawców i oferowane przez nich stanowiska pracy, zasięgnąć porady u doradcy zawodowego lub doradcy EURES (na temat pracy za granicą).


Centrum Karier i Zatrudnienia Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów  ^

ul. Tańskiego 5

43-382 Bielsko Biała

(oś. Polskich Skrzydeł)

Tel. (033) 829 72 12 (secretariat), (033) 829 72 43

Fax. (032) 829 72 12

e-mail kariera@wsbif.edu.pl

 dwilk@wsbif.edu.pl

 badamek@wsbif.edu.pl

www.ckiz.wsbif.edu.pl

www.wsbif.edu.pl

Działania Centrum Karier i Zatrudnienia skierowane są do studentów i absolwentów, mają na celu pomoc w wytyczeniu drogi rozwoju zawodowego.

Centrum Karier i Zatrudnienia zaprasza również do współpracy pracodawców zainteresowanych ułatwieniem studentom i absolwentom, poruszanie się po rynku pracy. Pomagamy również pozyskać odpowiednich pracowników, praktykantów, stażystów czy wolontariuszy.

Ponadto CKiZ zajmuje się:

 • Organizowaniem i prowadzeniem warsztatów/ szkoleń w zakresie skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.), autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji z elementami asertywności
 • Aktualizowaniem i udostępnianiem ofert pracy, praktyk i staży
 • Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami
 • Udostępnianiem adresów stron internetowych i firm zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem personalnym oraz doradztwem z zakresu problematyki rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Bielska Wyższa Szkoła  im. J. Tyszkiewicza  ^

ul. Nadbrzeżna 12

43-300 Bielsko-Biała

Tel. (033) 829 72 91

Fax: (033) 810 05 87

e-mail: mira.romaszkan@tyszkiewicz.edu.pl

www.tyszkiewicz.edu.pl


Akademickie Biuro Karier przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku - Białej  ^

ul. A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

Tel. (033) 815 11 07 wew. 167

e-mail: abk@wsa.bielsko.pl

www.wsa.bielsko.pl

Godziny otwarcia:

Pn: 11 - 13

Śr: 9 - 12

Pt: 14 - 16

Oferta:

 • Organizacja praktyk studenckich
 • Szkolenia
 • Prezentacje

Biuro Karier Studenckich Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu  ^

ul. A. Frycza- Modrzewskiego 3

41-907 Bytom

Tel./fax.( 032) 387 47 32

e-mail: biurokarier@wsea.edu.pl

www.wsea.edu.pl


Biuro Karier Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie  ^

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

Tel. /fax (32) 349 84 63

Tel. (32) 349 84 76

e-mail biuro.karier@chorzow.wsb.pl

www.wsb.pl

www.chorzow.wsb.pl

Pokój 20 i 21

Biuro Karier Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie  ^

ul. Racławicka 23

41-506 Chorzów

Tel./fax (032) 247 25 56-9 w. 37; wew.10 fax

e-mail: biuro_karier@gwsp.edu.pl

www.gwsp.edu.pl


Biuro Karier Politechnika Częstochowska  ^

ul. Dąbrowskiego 69

42-200 Częstochowa

Tel./fax (034) 325 02 65

e-mail: kulesza@adm.pcz.czest.pl

www.pcz.pl/bk


Biuro Karier przy Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie  ^

ul. Kopernika 17/19/21

42-200 Częstochowa

Tel. (34) 365 58 02 w. 22

Fax (34) 324 67 48

e-mail biurokarier@wsl.edu.pl

www.wsl.edu.pl/biurokarier


Biuro Promocji i Karier Akademia im. Jana Długosza  ^

ul. Waszyngtona 4/8 pok. 142

42-217  Częstochowa

Tel. (34) 378 43 63

e-mail biurokarier@ajd.czest.pl

www.ajd.czest.pl


Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie  ^

ul. Rząsawska 40,

42 - 209 Częstochowa

Tel. (034) 364 33 72

Fax. (034) 364 34 26

e-mail: biurokarier@wsz.edu.pl

www.wsz.edu.pl/biurokarier

Zakres działalności Biura Karier:

 • Gromadzenie informacji o rynku pracy i udostępnianie ich na stronie internetowej http://www.wsz.edu.pl/biurokarier/  (dokumenty aplikacyjne, techniki selekcji, urzędy pracy, internetowe bazy CV, prawo pracy, testy, grupy dyskusyjne, materiały informacyjno - szkoleniowe)
 • Gromadzenie ofert zatrudnienia, praktyk, wolontariatu, staży
 • Udostępnianie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dalszego kształcenia
 • Udzielanie porad dotyczących funkcjonowania rynku pracy oraz przygotowania się do poszukiwania zatrudnienia
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
 • Organizacja Targów Pracy
 • Warsztaty z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, Warsztaty Przedsiębiorczości
 • Działalność doradcza - konsultacje indywidualne - pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i ich analiza, porady dotyczące funkcjonowania rynku pracy, możliwości dalszego kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. Konsultacje prowadzone są w siedzibie biura, porady udzielane są również telefonicznie oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  ^

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.(032) 262 28 05 wew.14 lub 15

e-mail: kariera@wsb.edu.pl

www.wsb.edu.pl (zakładka Praca/ABK)

Celem Akademickiego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom naszej Uczelni w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem swojej kariery zawodowej. Zadanie to jest realizowane poprzez:

 • pomoc studentom w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych
 • gromadzenie informacji o firmach funkcjonujących na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia w nich studentów WSB
 • gromadzenie informacji na temat studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, fundacji stypendialnych
 • przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
 • udzielanie informacji na temat praktyk, staży zawodowych
 • organizowanie warsztatów dotyczących poruszania się na rynku pracy
 • prowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje interpersonalne
 • organizację spotkań z pracodawcami
 • organizację targów pracy

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej  ^

ul. Kościelna 6

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel./ fax: (032) 264 74 75

e-mail abk@wsps.pl

www.abk.wsps.pl


Biuro Karier Studenckich Politechnika Śląska  ^

ul. Konarskiego 20

44 - 100 Gliwice

Fax (032) 237 15 59;

Tel. (032) 237 20 75

e-mail kariera@polsl.pl

www.kariera.polsl.pl

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zajmuje się promocją na rynku pracy studentów i absolwentów oraz pomocą w pozyskiwaniu przez nich pracy, stażu, praktyki na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do realizacji tego celu jest organizacja Targów Pracy, na których pracodawcy i absolwenci oraz studenci mogą wymienić wzajemne wymagania i oczekiwania związane ze współpracą na gruncie zawodowym.

Biuro Karier wspomaga również działania przedsiębiorcze między innymi poprzez organizację Konkursu Mój Pomysł na Biznes skierowanego do studentów, absolwentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej.

W realizacji swych zadań Biuro współpracuje z władzami Uczelni i poszczególnymi jej Wydziałami, organizacjami studenckimi, Urzędami Pracy i innymi organizacjami rynku pracy.


Akademickie Centrum Kariery  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach  ^

ul. Bogucicka 3a

40 -182 Katowice

Tel./ fax.(32) 257 73 53

Tel.(32) 257 73 54; (32) 257 73 57

e-mail ack@ae.katowice.pl

www.ack.ae.katowice.pl


Biuro Karier Uniwersytet Śląskiego  ^

ul. Bankowa 12a (parter)

40 - 007 Katowice

Tel. (032) 359 19 82

Fax. (032) 350 20 32

e-mail bk@us.edu.pl

www.bk.us.edu.pl

Biuro Karier jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego, której zadaniem jest przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Wspiera ich w poszukiwaniu zatrudnienia, kształtowaniu ścieżki karier oraz w wyborze dalszej edukacji. Gromadzi informacje na temat sytuacji na rynku pracy, poszczególnych branż i zawodów oraz możliwości kształcenia.


Dział Praktyk i Programów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach   ^

ul. Gallusa 12

40 - 594 Katowice

Tel./ fax: (032) 207 92 28

e-mail: kariera@gallus.pl

www.gallus.pl

Pokój 134


Studenckie Biuro Karier Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka  ^

ul. Francuska 12

40- 952 Katowice

Tel./fax (032) 251 08 90

www.swsz.katowice.pl

W Studenckim Biurze Karier można:

 • zapoznać się z ofertami pracy,
 • uzyskać informacje na temat nieobowiązkowych praktyk i staży zawodowych, których celem jest zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne dla pracodawcy (życiorysy, listy motywacyjne, formularze aplikacyjne),
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • porozmawiać o swoich predyspozycjach zawodowych, lepiej poznać własne możliwości,
 • zapoznać się z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,
 • poznać rynek pracy w Polsce i zagranicą, zebrać adresy i dane interesujących Ciebie firm,
 • uzyskać informacje na temat różnic kulturowych,
 • uzyskać informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • otrzymać informacje o organizowanych przez biuro szkoleniachkonferencjach o tematyce rynku pracy,
 • wziąć udział w prezentacji firm na terenie uczelni,
 • uzyskać bezpłatne poradniki poszukiwania pracy np. Katalog Pracodawcy, Kariera.

Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego  ^

ul. Harcerzy Września 3

40 - 659 Katowice

Tel./ fax: (032) 35 70 553,  (032) 35 70 557

e-mail biurokarier@gwsh.pl

www.biurokarier.gwsh.pl

Biuro Karier GWSH jest jednostką działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższej. Powstało w 1998 roku - jako jedno z pierwszych tego typu biur w Polsce. Biuro stanowi ogniwo łączące studentów i absolwentów naszej Uczelni z pracodawcami regionu i całego kraju.

Niekwestionowanym sukcesem Biura Karier GWSH jest Medal Europejski dla Usług w kategorii doradztwo personalne, przyznany w 2003 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.

W zakresie działalności naszego Biura Karier znajdują się między innymi:

 • Poradnictwo zawodowe dla studentów, absolwentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Profesjonalny proces rekrutacji i selekcji
 • Kompetentna, psychologiczna weryfikacja predyspozycji zawodowych kandydatów
 • Baza kandydatów poszukujących pracy
 • Warsztaty i szkolenia
 • Targi Pracy Dni Otwarte, Konferencje
 • Współpraca z uznanymi Pracodawcami w regionie i kraju
 • Liczne oferty pracy (rocznie ponad pół tysiąca)
 • Oferty praktyk krajowych
 • Monitoring i analiza trendów na rynku pracy
 • Współpraca z mediami
 • Publikacje i poradniki

GWSH jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, wprowadziła obowiązkowy przedmiot „Wprowadzenie na rynek pracy”. Jest on, prowadzony w formie ciekawych warsztatów, których celem jest wyposażenie przyszłych absolwentów w umiejętność skutecznego poruszania się na rynku pracy.


Biuro Karier Studenckich Akademia Wychowania Fizycznego  ^

ul. Mikołowska 72a

40-065 Katowice

Tel.(32) 207 53 41

Fax.(32) 207 53 37

e-mail azach_awf_europa@interia.pl


Akademickie Biuro Karier Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy  ^

ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

Tel. (32) 355 97 97

Fax.(32) 258 92 64

e-mail abk@wszop.edu.pl


Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  ^

ul. Raciborska 37

40-074 Katowice

Tel. (032) 251 69 89 wew. 111

Fax: (032) 205 50 22

e-mail. biuro_karier@aspkat.edu.pl

1.Działania doradcze i szkoleniowe:

 • prowadzenie bazy danych studentów (umiejętności, specjalizacje);
 • organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji w zakresie sposobu poszukiwania pracy, prezentacji się przed pracodawcą, pisania CV i listów motywacyjnych oraz przepisów prawnych pomocnych przy poszukiwaniu lub podejmowaniu pracy;
 • uświadamianie studentów i pomoc w korzystaniu z programów absolwenckich;

2.Działania informacyjne:

 • prowadzenie i udostępnianie danych z bazy danych instytucji, w których można odbywać staże, praktyki, dysponujących ofertami pracy;
 • prowadzenie akcji informacyjnej dla kandydatów na studia;
 • opracowywanie informacji o ofercie dydaktycznej ASP w Katowicach, m.in. poprzez przygotowanie danych do informatora o studiach, kursach przygotowujących do studiów itp.

Akademickie Biuro Karier Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Pow www.kariera.polsl.pl szechnej w Warszawie  ^

ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

Tel.: (032) 351 37 31

Fax: (032) 258 27 06

i.kaczmarek@wsptwp.eu

www.wsptwp.eu

Zadania ABK:

 • Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych
 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych znalezieniem pracy
 • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • Inne działania mające na celu promocję absolwentów

Biuro Karier Studenckich Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda  ^

ul. Powstańców 19

41-400 Mysłowice

Tel./fax. (032) 387 47 32

e-mail. biurokarier@wsew.edu.pl

www.wsew.edu.pl


Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  ^

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

Tel. (032) 415 50 20 wew. 125

Fax: (032) 415 50 20 wew. 169

e-mail: biurokarier@pwsz.raciborz.edu.pl

www.pwsz.raciborz.edu.pl

Pokój 321

Oferta:

 • Targi Pracy
 • Kursy i szkolenia
 • Materiały pomocnicze i informacje
 • Publikacje do wypożyczenia przez studentów PWSZ
 • Oferty pracy stałej i tymczasowej
 • Oferty stażu i praktyk

Centrum Karier i Promocji Studentów Wyższej Szkoły Humanitas  ^

ul. Kilińskiego 43

41 - 200 Sosnowiec

Tel.: (032) 290 55 50

e-mail : kariera@humanitas.edu.pl

www.humanitas.edu.pl


Biuro Karier Wyższej Szkoły Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu  ^

ul. Partyzantów 11

41-200 Sosnowiec

Tel. (032) 266 20 51

Fax: (032) 266 98 76

e-mail: dziekanat@wsibie.edu.pl

www.wsibie.edu.pl


Akademickie Biuro Karier Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach  ^

Al. Niepodległości 32

43-100 Tychy

Tel.:/fax.(032) 326 51 01 wew. 210

e-mail: kariera@wszins.tychy.pl

Głównym celem naszej działalności jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna studentów i absolwentów WSZiNS w Tychach. Jego realizacja odbywa się przed wszystkim poprzez następujące działania:

 • dostarczanie informacji o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy,
 • informowanie na temat możliwości podnoszenia wykształcenia, a w szczególności uzupełniających studiów magisterskich możliwych do podjęcia po ukończeniu tyskich studiów licencjackich,
 • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez: gromadzenie informacji o firmach działających głownie na rynku lokalnym i regionalnym, pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, organizowanie prezentacji firm na uczelni, współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy poprzez: organizowanie spotkań z przedstawicielami tych instytucji, prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów, organizację szkoleń i prezentacji, pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, organizowanie spotkań z doradcą zawodowym