WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 24.09.2007r.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia województwa śląskiego na posiedzeniu 24 września 2007 roku, przyjęła sprawozdanie z osiągniętych wyników i wykorzystania środków na zwalczanie bezrobocia.

 wrz_s

 

W ciągu siedmiu miesięcy 2007 roku stopa bezrobocia w województwie śląskim obniżyła się we wszystkich podregionach do 10,1%, czyli jest niższa niż średnia stopa krajowa, która wynosi 12,2%. Najmniejsze bezrobocie jest na Podbeskidziu - 7,8%, natomiast największe w podregionie częstochowskim - 13%. W pierwszych siedmiu miesiącach 2007 roku do śląskich urzędów pracy zgłoszonych zostało 114 600 ofert zatrudnienia. Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Dyrektor WUP w Katowicach Przemysław Koperski, przekazał informację w jaki sposób wykorzystywane są pieniądze na przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia. Zapoznał też członków Rady z procesem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego na lata 2007-2013. Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała powstanie nowego kierunku nauczania, który pozwoli zdobyć młodzieży poszukiwany na Śląsku zawód technika-masażysty. Po raz pierwszy w składzie WRZ zasiadł Pan Jan Strzyż, zgłoszony przez Konfederację Pracodawców Polskich. Natomiast gośćmi Rady byli: Pani Ewa Baran - Wicedyrektor Wydziału Edukacji i Nauki oraz Pan Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu Województwa Śląskiego.