WUP_naglowek

Wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

20 września w Ustroniu  odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, podczas którego dyskutowano między innymi o sytuacji na śląskim rynku pracy oraz konieczności zdynamizowania działań, zmierzających do aktywizacji bezrobotnych w naszym województwie. 
Spotkanie otworzył przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdania dotyczącego aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy, które przedstawił zastępca kierownika Obserwatorium Rynku Pracy – Tadeusz Kiecka-Niechajowicz. Sprawozdanie z realizacji ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursów oraz stanu wdrażania PO KL zaprezentował Michał Zamojski z Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS. O dodatkowych środkach Funduszu Pracy w kwocie ponad 39 mln złotych, przyznanych z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dla województwa śląskiego poinformował zebranych Paweł Durleta, kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy.


Opr. P. Cius