WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 6.12.2004r.

6 grudnia 2004 roku Pan Michał Czarski- Marszałek Województwa Śląskiego otworzył pierwsze posiedzenie WRZ. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było wręczenie aktów powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W trakcie spotkania uczestniczył Pan Przemysław Koperski- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przedstawiając charakterystykę rynku pracy Województwa Śląskiego.

Kolejnym zaproszonym gościem była Pan Mieczysław Płaneta- Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, który przedstawił usługi EURES jako przykład wspierania mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy. Natomiast Pan Mirosław Ruszkiewicz- Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Rynku Pracy zaprezentował zasady wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w obrębie działań 1.2 i 1.3 w ramach SPO RZL oraz 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR.