WUP_naglowek

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Zadaniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia realizuje swoje zadania poprzez opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań jak i również wydawanie opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego.

Ogłoszenie o naborze na Członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ( link )