WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 7.12.2005r.

Kolejne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 7 grudnia 2005 roku. Zebrani wysłuchali informacji o realizacji programów SPO RZL i ZPORR za rok 2005, którą przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pan Przemysław Koperski. Wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy Mirosław Ruszkiewicz omówił stan rynku pracy w regionie. Kierownik Biura Promocji Zatrudnienia WUP Monika Hepner - Pyziak przedstawiła informacje o nowych regulacjach prawnych związanych z prowadzeniem agencji zatrudnienia.

Pozytywnie zaopiniowano też wniosek Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu o otwarciu nowych kierunków kształcenia: asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna w domu pomocy społecznej roku szkolnym 2006-2007. Przewodniczący WRZ Jacek Kwiatkowski stwierdził, że obydwa zawody są poszukiwane na rynku pracy województwa.