WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 22-23.10.2009r.

22 i 23 października odbyło się dwudniowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego połączone ze szkoleniem z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasad gospodarowania Funduszem Pracy. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Dzierwa – przewodniczący WRZ.

Zebrani zapoznali się z aktualną sytuacją panującą na śląskim rynku pracy oraz sytuacją osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania zebrani zaopiniowali pozytywnie projekt zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.