WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 06.06.2011r.

Problemy, sukcesy oraz planowane przedsięwzięcia w kontekście rynku pracy w Województwie Śląskim w bieżącym roku to najważniejsze kwestie podejmowane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 6.06.2011 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 foto2_200px

Obrady otworzył Krzysztof Dzierwa, przewodniczący WRZ, który wręczył akt powołania w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia panu Marianowi Ormańcowi – członkowi zarządu Śląskiej Izby Rolniczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach reprezentowali: Mieczysław Płaneta- dyrektor oraz wicedyrektorzy – Barbara Borycz i Tomasz Górski.

Pierwsza część obrad opierała się na prezentacjach, które obrazowały sytuację śląskiego rynku pracy pod kątem zatrudnienia – wnioski oraz dane z pierwszego kwartału tego roku przedstawił zastępca kierownika Obserwatorium Rynku Pracy WUP- Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, omawiając największe problemy, z jakimi boryka się nasze województwo.

Jedną z kwestii, jaką poruszyli uczestnicy spotkania były środki z Funduszu Pracy, których w tym roku jest znacznie mniej niż w ubiegłym. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, informując o rezerwie z Funduszu Pracy na programy specjalne, która zostanie uruchomiona m.in. dla naszego województwa w wyniku rozmów podjętych w lutym tego roku z Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Czesławą Ostrowską.

- Mniej środków z Funduszu Pracy to problem ogólnokrajowy. W obecnej chwili otrzymaliśmy 50,5% tego, co w roku ubiegłym. Nie oznacza to, że więcej pieniędzy nie uda się pozyskać. Oszczędność narzucona przez Komisję Europejską dotyczy także pieniędzy publicznych. Jednak na skutek działań  podjętych przez Marszałka Województwa z pewnością uda się pozyskać dodatkowe środki służące wsparciu bezrobotnych w naszym regionie – wyjaśniał dyrektor WUP

Jak wyglądają założenia Regionalnego Planu Działania na Recz Zatrudnienia na 2011 rok poinformował zgromadzonych Paweł Durleta- Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy, wskazując realizację celów zawartych w zeszłorocznym planie oraz przekazując wnioski i rekomendacje na 2011 rok.

Problematykę konkursów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęła Dagmara Soszyńska-Lisiakiewicz , kierownik Wydziału Naboru Projektów i Monitorowania EFS , zachęcając do zapoznania się z harmonogramem oraz podejmowania inicjatyw w zakresie opracowywania projektów. Zaprezentowała także planowany na ten rok projekt "Śląskie wyzwania", skierowany do żon i wdów z rodzin górniczych.

Tematem wieńczącym obrady była dyskusja wokół zatrudnienia za granicą, w kontekście niedawno otwartych rynków pracy w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Jak potwierdzili uczestnicy, nie zanosi się na falę odpływu za granicę

Jednym z tematów, jakie zostały zaplanowane na przyszłe posiedzenie będą nowe kierunki kształcenia.

foto_ludzie 

Sporządziła: Paulina Cius