WUP_naglowek

Posiedzenie WRZ 11.02.2005r.

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia odbyło się 11 lutego 2005r. w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przewodniczył mu Pan Jacek Kwiatkowski.

Zgodnie z harmonogramem spotkania, rozpoczęto od dyskusji nt. Regionalnego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok. Materiały na ten temat przedstawił i omówił Dyrektor WUP, Pan Przemysław Koperski, który podkreślił, że został on opracowany przy udziale wielu instytucji rynku pracy, działających na terenie Śląska. Plan spotkał się z pozytywną opinią wszystkich Członków WRZ i w najbliższym czasie zostanie przekazany do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia (zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia art. 22, ust. 4, pkt. 2 - Dz.U. 04.99.1001).

Główną kwestią, poddaną pod ocenę WRZ, były kryteria podziału środków Funduszy Pracy dla jednostek samorządowych, przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Omawiane kryteria zostały zaopiniowane przez Członków Rady pozytywnie. Po ich przyjęciu przez Sejmik (21.02.2005 r.), środki w wysokości 175 854,6 tys. zł. będą mogły trafić do Powiatowych Urzędów Pracy.

O stanie i strukturze bezrobocia na Śląsku poinformował zebranych Wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy, Pan Mirosław Ruszkiewicz, natomiast o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą - Wicedyrektor ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Pan Mieczysław Płaneta, który przedstawił również dwa wnioski o nowe kierunki kształcenia w szkołach medycznych (w zawodach: opiekunka społeczna i opiekunka dziecięca). Wnioski te także zostały przyjęte przez Członków Rady jednogłośnie.