WUP_naglowek

Strategia rozwoju EURES-T Beskydy

W dniach 24-25 listopada w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie polskiej strony Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. Obok przedstawicieli śląskich i opolskich urzędów pracy oraz instytucji wspierających rynek zatrudnienia, w obradach udział wzięły: Barbara Polańska-Siła z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – menadżer EURES oraz Ludmila Vorcakova – koordynator Partnerstwa EURES-T Beskydy.

PICT0141male

spotkanie polskich partnerów EURES T Beskydy


    Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, będący organizatorem spotkania, reprezentowali: Mirosław Ruszkiewicz – wicedyrektor, Monika Hepner-Jaworska – kierownik Biura Promocji Zatrudnienia, Robert Słoniec – kierownik Filii WUP w Bielsku-Białej.
    Na posiedzeniu omówiono możliwości wniesienia poprawek do strategii EURES-T Beskydy. Przedstawione zostały także nowe zasady finansowania partnerstw transgranicznych oraz składania wniosku o grant EURES. Podsumowano również dotychczasowe działania podjęte w ramach Partnerstwa.
    Spotkanie stanowiło także okazję do przedstawienia nowego koordynatora partnerstwa – obecnie funkcje tą pełni Ludmila Vorcakova.
Ponadto, przedstawiciele polskiej strony EURES-T Beskydy zarysowali zakres i specyfikę działań, jak też projektów realizowanych przez instytucje, których są reprezentantami.