WUP_naglowek

Spotkanie EURES T Beskidy

Omówienie kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskidy, przedstawienie zrealizowanych działań i ustalenie harmonogramu zadań w drugiej połowie 2008 roku były głównym celem spotkania Prezydium Partnerstwa oraz Koordynującej Grupy Roboczej, które odbyło się 15 lipca w siedzibie Filii WUP w Bielsku – Białej.P1070042_S
spotkanie Prezydium Partnerstwa prowadził Dyrektor WUP Przemysław Koperski

W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy Dyrektora WUP Przemysława Koperskiego, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego Partnerstwa, udział wzięli Eleonora Nekorancova – dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Czadcy (Słowacja) oraz Wiceprzewodnicząca Komitetu Sterującego, Libor Cerny – dyrektor Urzędu Pracy we Frydku – Mistku (Czechy) oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego, Jana Mickova - Koordynator Partnerstwa, doradcy EURES – Lucie Holubova (Czechy), Ferdinand Bolibruch (Słowacja), Monika Hepner – Jaworska i Joanna Stokłosa (WUP Katowice) oraz Robert Słoniec – kierownik Filii WUP w Bielsku – Białej.

Polsko – czesko – słowackie partnerstwo EURES-T Beskidy jest 22 partnerstwem w Unii Europejskiej i pierwszym w Polsce, które oficjalną działalność rozpoczęło 1 kwietnia br. Jego głównym celem jest wymiana informacji i porad na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i pracy oraz przyczynianie się do poprawy sytuacji na przygranicznych rynkach pracy.

Działalność Partnerstwa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej. Mieszkańcy i pracodawcy regionów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji otrzymają poprzez EURES T Beskidy konkretną pomoc. Działania publicznych służb zatrudnienia z trzech krajów w dużo większym stopniu, niż dotychczas, koncentrować będą się na przekazie informacji i usługach doradczych związanych z problematyką transgranicznego rynku pracy. Ułatwienia w szybkim znalezieniu zatrudnienia, bezproblemowym zakładaniu działalności gospodarczej, jak również zachęcanie do podejmowania kształcenia w sąsiednim kraju będą dużą szansą na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Już wkrótce stworzony zostanie portal internetowy partnerstwa oraz zorganizowane zostaną Targi Pracy w Czadcy na Słowacji i Bruntalu w Czechach.

 

P1070059 

 od lewej: Lucie Holubova, Przemysław Koperski, Eleonora Nekorancova, Jana Mickova, Joanna Stokłosa
u dołu: Libor Cerny