WUP_naglowek

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA 

W strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach funkcjonuje od października 2000 roku Biuro Promocji Zatrudnienia - jednostka realizująca zadania związane z szeroko pojętym pośrednictwem pracy za granicę w ramach sieci EURES, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych oraz prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia i wydawanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Wykaz Biur Promocji Zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

40- 048 Katowice, ul. Kościuszki 30
tel.: +48 32 757 33 31, +48 32 757 33 32, +48 32 757 33 34, +48 32 757 33, +48 32 757 33 91
e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl


Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko- Biała, ul. Piastowska 40
tel.: +48 33 813 62 17
tel.: +48 33 813 62 19
fax: +48 33 812 45 00
e-mail: kawubi@praca.gov.pl


Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
tel.: +48 34 363 89 89
tel. wew. 226
tel. wew. 264
fax: +48 34 3638989
e-mail: kawucz@praca.gov.pl