WUP_naglowek

Spotkanie Eures T Beskidy

W dniach 29 – 30 kwietnia br. w Szczyrku odbyło się seminarium polskich partnerów partnerstwa transgranicznego EURES T Beskidy, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

p2686_s

uczestnicy seminarium transgranicznego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

 • powiatowych urzędów pracy z Bielska - Białej, Cieszyna, Głubczyc, Jastrzębia - Zdroju, Nysy, Prudnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Żywca,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Opola,
 • Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" z Bielska-Białej,
 • Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Katowic,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku - Białej.

Współpraca transgraniczna rozpoczęła się na długo przed przystąpieniem Polski i jej południowych sąsiadów do Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje projekt "Praca bez granic" realizowany w 2003 roku, który o ponad rok wyprzedził akcesję. Podczas spotkania w Szczyrku przedstawiono strukturę, zadania i podział głosów w powoływanym zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, Komitecie Sterującym. Komitet Sterujący ma składać się z przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy i związków zawodowych, którzy mają koordynować działania na rynku pracy w regionach przygranicznych. Uczestnicy spotkania zdecydowali, że ze względu na fakt, iż partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem 2 województwa, publiczne służby zatrudnienia w Komitecie Sterującym reprezentować będą przedstawiciele obydwu województw. W wyniku ustaleń, do udziału w Komitecie Sterującym wyznaczeni zostali:

 • w województwie śląskim:
  • Pan Przemysław Koperski, Dyrektor WUP w Katowicach - członek wiodący
  • Pani Anna Stefaniak - Bacza, Dyrektor PUP w Cieszynie - członek zastępujący
 • w województwie opolskim:
  • Pan Jacek Suski, Dyrektor WUP w Opolu - członek wiodący,
  • Pani Danuta Lewandowska - Dyrektor PUP w Prudniku - członek zastępujący.

Związki zawodowe reprezentowane będą w Komitecie Sterującym przez:

 • Pana Marcina Tyrnę - przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność"
 • Pana Henryka Moskwę - przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele organizacji pracodawców (Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej), którzy jednak poinformowali tut. Urząd, że do prac w Komitecie Sterującym desygnowano Pana Aleksandra Gajewskiego, Wiceprezesa Izby (jako członka wiodącego) oraz Pana Wiesława Handzlika, Prezesa Izby (jako członka zastępującego).

W związku z pismem Pani Barbary Polańskiej - Siła, Menadżera EURES, z dnia 28 kwietnia br. w sprawie wyboru koordynatora partnerstwa i prezydium Komitetu Sterującego, zebrani jednogłośnie zaakceptowali kandydaturę Pani Jany Mickovej na stanowisko koordynatora partnerstwa EURES T Beskidy. Ponadto strona polska wyraziła chęć przewodniczenia w Komitecie Sterującym.