WUP_naglowek

Polska strona EURES-T Beskydy

Podpisanie aneksu do Umowy Ramowej zakładającej Partnerstwo EURES-T Beskydy stanowiło główny cel spotkania zorganizowanego dzisiaj w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Jego uczestnikami byli przedstawiciele polskich instytucji (zlokalizowanych głównie w woj. śląskim) zaangażowanych w przedsięwzięcie EURES-T Beskydy.

P_s_1080124

Przedstawiciele instytucji będących polskimi partnerami EURES-T Beskydy

Obok zatwierdzenia zmian do Umowy Ramowej, na spotkaniu przekazane zostały istotne informacje dotyczące Partnerstwa. Odnosiły się one do wyboru nowego Koordynatora Partnerstwa EURES-T Beskydy – Pani Ludmily Vorackovej oraz kwestii finansowania partnerstw transgranicznych przez Komisję Europejską.

Zgodnie z propozycjami wysuniętymi przez KE, Partnerstwo EURES-T Beskydy będzie mogło samodzielnie ubiegać się o grant z UE na lata 2009-2010 – stanie się beneficjentem bezpośrednim. Złożenie wniosku, podpisanie umowy oraz rozliczenie się z wydatkowanych środków należeć będzie do obowiązków jednej z organizacji tworzącej Partnerstwo – w przypadku EURES-T Beskydy rolę „Skarbnika” pełnić będzie Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Cadcy.

Kolejne spotkanie polskich partnerów przewidziano na 24-25 listopada br. Przedstawiony zostanie wówczas nowy Koordynator, nastąpi omówienie działań poszczególnych partnerów, spraw dotyczących Strategii Partnerstwa, wniosku o grant.

P_m_1080117 

Podpisanie aneksu do Umowy Ramowej zakładającej Partnerstwo EURES-T Beskydy