WUP_naglowek

EURES-T Beskydy nabiera tempa

3 września w Namestovie na Słowacji odbyło się pierwsze posiedzenie nowopowstałej grupy roboczo-informacyjnej, powołanej 20 sierpnia 2008 r. przez Komitet Sterujący partnerstwa transgranicznego EURES-T Beskydy.
DSC_s_03571
Pierwsze posiedzenie Informacyjnej Grupy Roboczej Eures T-Beskydy

Uczestników spotkania przywitał Dyrektor Urzędu Pracy w Namestovie – Daniela Fejova. Następnie Dyrektor Urzędu Pracy we Frytku Mistku – Libor Cerny przedstawił bieżące działania prowadzone w ramach partnerstwa EURES-T Beskydy; poinformował m.in. o powołaniu trzech grup roboczych: IT, Informacyjnej, Koordynacyjnej.

W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Informacyjnej Grupy Roboczej, którym została Pani Janka Jakubjaková z Urzędu Pracy w Namestovie oraz omówiono zadania znajdujące się w kompetencji nowo powstałego organu.

Prace Grupy skupiać mają się przede wszystkim na propagowaniu informacji nt istniejącego partnerstwa: przygotowywaniu materiałów promocyjnych, stworzeniu mapy socjo-ekonomicznej uwzględniającej dane dotyczące m.in.: podatków, parków przemysłowych, wiadomości o targach pracy, edukacji. Wkrótce uruchomiony zostanie również portal EURES-T Beskydy, który zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące zawiązanego partnerstwa.