WUP_naglowek

Umowę Ramową powołującą partnerstwo EURES-T Beskydy podpisali przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

1. Ze strony polskiej:

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,

 • Powiatowych Urzędów Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Głubczycach, Bielsku-Białej, Wodzisławiu Śląskim, Nysie, Cieszynie, Żywcu, Prudniku,

 • Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej,

 • Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność",

 • Rady OPZZ Województwa Śląskiego,

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej,

 • Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

2. Ze strony słowackiej:

 • Centrum Pracy, Spraw Socialnych i Rodziny w Bratysławie,

 • Urzędów Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Čadcy, Námestovie i Żylinie,

 • Federacji Stowarzyszeń Pracodawców Republiki Słowackiej

 • Regionalnej Rady KOZ dla samorządowego regionu Żylińskiego.

3. Ze strony czeskiej:

 • Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych Republiki Czeskiej,

 • Urzędów Pracy w Ostravie, Novym Jicinie, Opavie, Frýdku-Místku, Vsetíně, Karvinie, Bruntalu, Jeseniku i Šumperku,

 • Regionalnej Izby Gospodarczej regionu morawsko-śląskiego

 • Regionalnych Rad Związków Zawodowych CMKOS regionu morawsko-śląskiego, ołomunieckiego i żylińskiego.