WUP_naglowek

Międzynarodowe targi na Słowacji

W ramach nowopowstałego partnerstwa transgranicznego EURES T Beskydy, funkcjonującego na pograniczu Polski, Czech i Słowacji, organizowane są Międzynarodowe Targi Informacji, Wykształcenia i Zatrudnienia 2008 w Čadcy (Słowacja).

Impreza, odbywająca się w dniach 19 – 20 listopada br. w Domu Kultury w Čadcy, została objęta honorowym patronatem Pani Viery Tomanovej, Minister Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej oraz Pana Jozefa Vražel, Prezydenta Miasta Čadca. Celem Targów jest dostarczenie osobom poszukującym pracy, absolwentom studentom, uczniom informacji nt. wolnych miejsc pracy i możliwości kariery w regionie i w krajach Unii Europejskiej.

Do udziału w Targach zaproszeni są również polscy pracodawcy i szkoły wyższe. Organizator – Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Čadcy - liczy szczególnie na podmioty z branży elektrotechnicznej, przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz branży budowlanej.  

Każdemu wystawcy zapewnia się bezpłatnie:
- stoisko wystawiennicze o wymiarach 2x2 metry z gniazdkiem
  elektrycznym,
- 2 obiady dla 2 osób (przedstawicieli firmy/ szkoły),
- catering podczas Targów,
- zamieszczenie informacji o Wystawcy w materiałach promocyjnych Targów.

Koszty dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania pokrywane są we własnym zakresie przez Wystawców.
Targi odbywają się w godz. 8:30 – 17:00 (środa, 19 listopada br.) oraz 9:00 – 15:00 (czwartek, 20 listopada br.). Organizatorzy proszą Wystawców o pozostawanie w podanych godzinach do dyspozycji osób odwiedzających. Szkoły wyższe oraz pracodawcy z terenu województwa śląskiego zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o przesyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych  (wzór w załączeniu) do dnia 27 października br. faksem na numer 032 757 33 62 lub na adres: jstoklosa@wup-katowice.pl (skany). Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem gotowości do udziału w Targach. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.