WUP_naglowek

Powstało partnerstwo transgraniczne EURES T Beskidy

15 maja podczas spotkania w Oszczadnicy na Słowacji, członkowie tzw. Komitetu Sterującego reprezentującego Polskę, Czechy i Słowację zainaugurowali działalność partnerstwa EURES T Beskidy. Tym samym powstało nowe 22 partnerstwo transgraniczne w Unii Europejskiej obejmujące ogółem 19 271 km2, z czego 45,21% zajmuje strona czeska, 38,18% strona polska i 16,61% strona słowacka.

P5150041_s
reprezentanci nowego partnerstwa EURES T Beskidy z Polski, Czech i Słowacji

EuresTBeskidy_html_3f7aabbd 

Główne cele partnerstwa to dostarczanie i wymiana informacji oraz porad na temat ofert pracy, warunków życia i zatrudnienia, możliwości szkoleń zawodowych oraz rozwój projektów, które znacząco mogą wpłynąć na poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych.

Na realizację działań w pierwszym roku funkcjonowania partnerstwa Komisja Europejska przyznała środki w wysokości 72 790 euro. Ze środków tych zostaną sfinansowane m. in.: szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych, opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dla pracodawców, osób poszukujących pracy, studentów z regionu przygranicznego, stworzenie portalu internetowego partnerstwa oraz zorganizowanie Targów Pracy.

W skład Komitetu Sterującego, odpowiadającego za prawidłowe funkcjonowanie EURES T Beskidy weszli:

 • Przemysław Koperski - Dyrektor WUP w Katowicach - Przewodniczący,

 • Jacek Suski - Dyrektor WUP w Opolu,

 • Libor Cerny - Dyrektor Urzędu Pracy we Frydku - Mistku (Czechy),

 • Milan Horna - Dyrektor Urzędu Pracy w Bruntalu (Czechy),

 • Eleonóra Nekorancová - Dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Czadcy (Słowacja),

 • Daniela Fejová - Dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Namestovie (Słowacja),

 • Barbara Polańska - Siła - Menadżer EURES, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,

 • Věra Kolmerová - Menadżer EURES, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w Pradze (Czechy),

 • Erika Derzsiová - Centrum Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Bratysławie (Słowacja),

 • Marcin Tyrna - Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,

 • Lubomir Klosik - przewodniczący Regionalnej Rady Związków Zawodowych CMKOS Morawsko - Śląskiego, Ołomunieckiego i Żlińskiego(Czechy)

 • František Švaňa - przewodniczący Regionalnej Rady KOZ dla samorządowego regionu Żylińskiego (Słowacja)

 • Aleksander Gajewski - Wiceprezes Beskidzkiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej,

 • Magda Habrmanová - Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Regionu Morawsko - Śląskiego (Czechy)

 • František Bruckmayer - Dyrektor Generalny Federacji Stowarzyszeń Pracodawców Republiki Słowackiej w Bratysławie (Słowacja).