WUP_naglowek

Eures-T Beskydy

Cieszę się, że Państwa działalność przyczynia się do zniesienia granic w obrębie rynku pracy – powiedział Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski otwierając wczoraj w Katowicach dwudniowe obrady Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego EURES-T Beskydy. Komitetowi  przewodniczy dyrektor WUP w Katowicach Przemysław Koperski. Na wczorajszej sesji Prezydium reprezentowali również Wiceprzewodniczący: Eleonora Nekorancova – dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Czadcy (Słowacja) oraz Libor Cerny – dyrektor Urzędu Pracy we Frydku – Mistku (Czechy). Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Komitecie reprezentuje Barbara Polańska-Siła, będąca jednocześnie krajowym Koordynatorem EURES.eures11

spotkanie Komitetu Sterującego 

 


Obrady mają na celu ustalenie najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem Partnerstwa. Omawiane kwestie dotyczą  przede wszystkim wyboru nowego Koordynatora Partnerstwa, jak również powołania grup roboczych odpowiedzialnych za skuteczne działania EURES-T Beskydy.

Polsko – czesko – słowackie partnerstwo EURES-T Beskydy jest 22 partnerstwem w Unii Europejskiej i pierwszym w Polsce, które oficjalną działalność rozpoczęło 1 kwietnia br. Jego głównym celem jest wymiana informacji i porad na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i pracy oraz przyczynianie się do poprawy sytuacji na przygranicznych rynkach pracy.

Działalność Partnerstwa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej. Mieszkańcy i pracodawcy regionów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji otrzymają poprzez EURES-T Beskydy konkretną pomoc. Działania publicznych służb zatrudnienia z trzech krajów w dużo większym stopniu, niż dotychczas, koncentrować będą się na przekazie informacji i usługach doradczych związanych z problematyką transgranicznego rynku pracy. Ułatwienia w szybkim znalezieniu zatrudnienia, bezproblemowym zakładaniu działalności gospodarczej, jak również zachęcanie do podejmowania kształcenia w sąsiednim kraju będą dużą szansą na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców na pograniczu polsko-czesko-słowackim. 

eures12 

od lewej: Przemysław Koperski, Zbyszek Zaborowski, Eleonora Nekorancova, Libor Cerny