WUP_naglowek

EURES w regionach przygranicznych

Wiele osób zamieszkujących przygraniczne regiony EOG pracuje za granicą. Istnieje jednak wiele przeszkód administracyjnych, prawnych i podatkowych dla tego typu mobilności, które wynikają z różnych praktyk i systemów prawnych. EURES pomaga przezwyciężyć te trudności poprzez ułatwianie nawiązywania porozumień między partnerami społecznymi a organizacjami takimi jak publiczne służby zatrudnienia, związki zawodowe, pracodawcy i władze lokalne w celu aktywnego promowania otwartych regionalnych rynków pracy w ramach EOG.

Transgraniczni doradcy EURES pomagają znaleźć praktyczne rozwiązania problemów związanych z mobilnością oraz dostosowują swoje usługi do potrzeb użytkowników w poszczególnych regionach. EURES pracuje nad zwiększeniem przejrzystości lokalnych rynków pracy poprzez wymianę informacji o ofertach pracy oraz możliwościach szkolenia zawodowego po obu stronach granicy.

Obecnie w ramach sieci EURES funkcjonują 22 partnerstwa transgraniczne, w obrębie których pracuje 600 tys. pracowników transgranicznych (czyli takich, którzy wykonują pracę na terytorium jednego państwa członkowskiego, ale mieszkają na terytorium innego państwa członkowskiego i co najmniej raz w tygodniu wracają do kraju zamieszkania).

Głównym celem partnerstw transgranicznych jest:

 • dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym;

 • przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie;

 • przygotowywanie i utrzymywanie zestawienia nt. możliwości szkoleń zawodowych w regionie (objętym partnerstwem) oraz przyczynianie się do dalszego rozwoju takich możliwości szkoleniowych;

 • przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami.

Mapa regionów transgranicznych

B_EURES_w_regionach_przygranicznych_html_m455239d9

Źródło: www.eures.europa.eu

 1. EuresChannel (BE-FR-UK)
 2. Scheldemond (BE-NL)
 3. EURES Rhein-Waddenzee (DE-NL)
 4. EURES Maas-Rhin (BE-DE-NL)
 5. P.E.D. (BE-FR-LUX)
 6. Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
 7. EURAZUR (FR-IT)
 8. Bayern - Tschechien (DE-CZ)
 9. EURES Cross Border Denmark-Germany
 10. EUREGIO Rhein-Waal (DE-NL)
 11. EURES-INTERALP (DE-AT)
 12. Danubius (SK-HU)
 13. PYREMED/PIRIME (FR-ES)
 14. Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
 15. TransTirolia (IT-AT-CH)
 16. ØRESUND (DK-SV)
 17. Galicia/Região Norte (ES-PT)
 18. Oberrhein (FR-DE-CH)
 19. Tornedalen (SV-SF)
 20. Bodensee (DE-AT-CH)
 21. Euradria (IT-SI)
 22. EURES – T BESKYDY (CZ-PL-SK)