WUP_naglowek

Komitet Sterujący

Wszystkie partnerstwa zobowiązane są do utworzenia Komitetu Sterującego, który stanowi podstawowy organ decyzyjny partnerstwa. Zapewnia on ogólną spójność partnerstwa oraz określa jego strategię zgodnie z wytycznymi EURES. W szczególności, Komitet Sterujący:

 • określa strategię partnerstwa w ramach swojego 3-letniego planu działalności;

 • zatwierdza projekt rocznego wniosku o subsydium (grant);

 • ustala praktyczne szczegóły oraz partnerów odpowiedzialnych za wdrażanie działań;

 • zatwierdza sprawozdania okresowe oraz końcowe, a także rachunki dotyczące wdrażania planu działań przed ich przekazaniem zainteresowanemu członkowi EURES; 

 • zapewnia ogólną spójność partnerstwa, zwłaszcza w odniesieniu do planów działań do wdrożenia;

 • powołuje wspólnie z zainteresowanym członkiem EURES koordynatora partnerstwa;

 • zapewnia skuteczny monitoring i ocenę działań, włącznie z ich finansowaniem oraz dokonuje regularnych ocen ich rezultatów;

 • zatwierdza wewnętrzne zasady proceduralne tworzenia grup roboczych, misji itp.

W Komitecie Sterującym są reprezentowane publiczne służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców z krajów uczestniczących w partnerstwie.

Komitet wybrał ze swojego grona Prezydium, w którego skład weszli:

 • Przewodniczący: Dyr. Przemysław Koperski – WUP Katowice,

 • dwóch Wiceprzewodniczących:
  - Dyr. Eleonóra Nekorancová – UPSVaR Czadca – Słowacja
  - Dyr. Libor Cerny – UP Frydek Mistek – Czechy.

D_Komitet_Sterujacy_html_m2ee63eb0 

Pozostałymi członkami Komitetu Sterującego Partnerstwa Transgranicznego "EURES-T Beskydy" zostali:

 • Jacek Suski - Dyrektor WUP w Opolu,

 • Milan Horna - Dyrektor Urzędu Pracy w Bruntalu (Czechy),

 • Daniela Fejová - Dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Namestovie (Słowacja),

 • Barbara Polańska - Siła - Menadżer EURES, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,

 • Věra Kolmerová - Menadżer EURES, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w Pradze (Czechy),

 • Erika Derzsiová - Centrum Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Bratysławie (Słowacja),

 • Marcin Tyrna - Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność",

 • Lubomir Klosik - przewodniczący Regionalnej Rady Związków Zawodowych CMKOS Morawsko - Śląskiego, Ołomunieckiego i Żlińskiego(Czechy)

 • František Švaňa - przewodniczący Regionalnej Rady KOZ dla samorządowego regionu Żylińskiego (Słowacja)

 • Aleksander Gajewski - Wiceprezes Beskidzkiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej,

 • Magda Habrmanová - Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Regionu Morawsko - Śląskiego (Czechy)

 • František Bruckmayer - Dyrektor Generalny Federacji Stowarzyszeń Pracodawców Republiki Słowackiej w Bratysławie (Słowacja).