WUP_naglowek

LEONARDO DA VINCI

Edycja 2005

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2005 roku złożył do Krajowej Agencji Programu "Leonardo da Vinci" w Warszawie trzy wnioski konkursowe. Dwa przewidywały staże dla bezrobotnych i osób pracujących chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, trzeci projekt dotyczył wymiany doświadczeń i przewidziany był dla grupy pracowników WUP, na co dzień zajmujących się szkoleniami, organizacją szkoleń oraz tworzeniem programów wykorzystujących szkolenia. Po ogłoszeniu wyników do realizacji zgłoszono dwa projekty: wymiany doświadczeń w Hiszpanii i staży dla bezrobotnych w Austrii.

  1. "Budujemy wspólną Europę" - projekt stażu dla bezrobotnych w sektorach rolniczym i ogrodniczym pdf
  2. "Hiszpańskie ścieżki wiedzy o rynku pracy" - projekt wymiany doświadczeń dla pracowników WUP pdf

Edycja 2006

W 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekty mające na celu zawiązanie głębszej współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy, w szczególności z powiatowymi urzędami pracy działającymi w Województwie Śląskim. Do konkursu zgłoszono trzy wnioski konkursowe, które po ocenie Krajowej Agencji Programu "Leonardo da Vinci" zostały zakwalifikowane do dalszej realizacji.

  1. "Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki rynku pracy na Górnym Śląsku i w Górnej Austrii" - projekt wymiany doświadczeń dla przedstawicieli PUP i WUP pdf
  2. "Doświadczenia walijskie remedium na problemy bezrobocia na Śląsku" - projekt wymiany doświadczeń dla przedstawicieli PUP i WUP pdf
  3. "Elastyczny rynek pracy - wymiana doświadczeń pomiędzy włoskimi i śląskimi służbami zatrudnienia" - projekt wymiany doświadczeń dla pracowników WUP pdf

Edycja 2007

Rok 2007 zaowocował przyjęciem do realizacji trzech projektów wymiany doświadczeń, do których Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprosił instytucje działające w obszarze śląskiego rynku pracy oraz rozwoju dialogu społecznego w regionie.

  1. "Irlandzki rynek pracy wzorem dla śląskich służb zatrudnienia" - wymiana doświadczeń z irlandzkim Urzędem ds. Szkoleń i Zatrudnienia FAS pdf
  2. Partnerstwo i dialog społeczny droga do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych na hiszpańskim rynku pracy pdf
  3. Wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju MŚP pdf

Edycja 2008

  1. Projekt wymiany doświadczeń z Radą Generalną Dolnego Renu z Francji pt. "Działania społeczne – wsparcie długotrwale bezrobotnych oraz polityka ponownego włączenia do społeczeństwa na przykładzie francuskiego modelu" - pdf 
  2. Projekt wymiany doświadczeń z brytyjską firmą A4e Ltd. pt. "Najlepsze praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii w dostarczaniu nowatorskich usług publicznych" - pdf

Utworzono:  2011-06-01 10:17:55

Zmodyfikowano:  2011-06-01 12:02:23