WUP_naglowek

SZKOLENIA Z UŻYTKOWANIA APLIKACJI A.I.D.A.net

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, w ramach realizowanego projektu "i_spoko – Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole", zaprasza reprezentantów Gminnych Centrów Informacji oraz instytucji i organizacji uczestniczących  w projekcie na szkolenia instruktażowe.

Spotkania odbędą się 19 oraz 26 sierpnia br. w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali 221 (II piętro) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Kościuszki 30. Na spotkaniu organizator zapewnia catering.

Pomysł A.I.D.A.net /Asystent Indywidualnego Dostępu Abonenckiego do zasobów bazy danych „Obywatelskiego Kompendium Wiedzy”/ uzyskał akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i został przeznaczony do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie będzie realizowane do końca 2009 roku. Tym samym, zostanie uruchomione i wdrożone w bieżącym roku bezpłatne narzędzie na potrzeby tworzonych Stanowisk Informacji Prawno-Obywatelskiej / SIP-O / na terenie woj. śląskiego i opolskiego.

Lider projektu: Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS z siedzibą w Katowicach. Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Patronat Honorowy na woj. śląskie), Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój,  Fundacja Godne Życie z Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Wspólnota Siemianowicka oraz Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Region Śląsko-Dąbrowski.

Współpraca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu (Patronat Honorowy na woj. opolskie).

Dodatkowe informacje: www.lexcivis-silesia.org


Utworzono:  2011-06-01 10:15:01

Zmodyfikowano:  2011-06-01 10:15:38