WUP_naglowek

Czym są Gminne Centra Informacji 

Gminne Centrum Informacji jest projektem realizowanym w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej "Pierwsza Praca" przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Gminne Centra Informacji to wyspecjalizowane placówki, utworzone w istniejących gminnych domach kultury, szkołach i innych podobnych miejscach skupiających społeczności lokalne, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, oferujące dostęp do nowoczesnych technologii, które mają na celu ułatwienie poruszania się na rynku pracy, aktywizację zawodową, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój lokalny. Nowoczesne technologie informacyjne są nieodłącznym czynnikiem pracy, pomagają w zdobyciu potrzebnych informacji, stwarzają nowe możliwości uzyskiwania kwalifikacji oraz coraz więcej alternatywnych możliwości poszukiwania pracy. Gminne Centra Informacji mają na celu ułatwienie mieszkańcom małych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych i korzystania z nich. Usługi świadczone przez GCI obejmują udzielanie informacji o ofertach pracy, możliwościach podjęcia wolontariatu, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, zasadach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz usługi teleinformatyczne. Ponadto, Gminne Centra informacji dysponują adresami urzędów pracy i innych organizacji, świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Odbyły się 3 edycje konkursy na grat:

I edycja (w 2002 roku) – konkurs realizowany przez Ministerstwo Pracy, Płac i Sprawa Socjalnych (obecnie Ministerstwo Gospodarki i Pracy),

II edycja (w 2003 roku) – konkurs ogłoszony przez MGiP , realizacja wojewódzkie urzędy pracy,

III edycja (w 2004 roku) - konkurs ogłoszony przez MGiP, realizacja wojewódzkie urzędy pracy.

W poszczególnych edycjach konkursu granty otrzymała następująca liczba instytucji z Województwa Śląskiego:

I edycja – 7

II edycja - 41

III edycja - 36.

Adresy Gminnych Centrów Informacji w Województwie Śląskim - Wykaz GCI


Utworzono:  2011-05-24 14:59:22

Zmodyfikowano:  2011-05-24 15:00:12