WUP_naglowek

Szukając zatrudnienia...

Jak przygotować dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae, list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne ŻYCIORYS ZAWODOWY i LIST MOTYWACYJNY stanowią ważne ogniwo w procesie poszukiwania pracy. Sposób, w jaki przedstawimy własną osobę poprzez życiorys czy list motywacyjny może skutkować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną bądź skazywać nas na ciągłe niepowodzenia.

Od tego, jak zredagujesz i jaką treść zawrzesz w Twoich dokumentach, zależy bardzo wiele, dlatego warto poświęcić na to zadanie trochę czasu. Są to Twoje wizytówki, które otrzymuje pracodawca i na ich podstawie podejmie decyzje, czy warto zaprosić Cię do kolejnego etapu rekrutacji.

ŻYCIORYS ZAWODOWY, czyli CURRICULUM VITAE

Dobrze sporządzone CV to klarowna i wyczerpująca prezentacja kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia.

Krok po kroku - czyli jak prawidłowo napisać CV.

 • Życiorys rozpocznij od przejrzystego przedstawienia danych osobowych(imię i nazwisko, data urodzenia) oraz adresów i telefonów kontaktowych.
 • W kilku słowach przedstaw swój cel zawodowy, czyli na jakim stanowisku, czy w jakim dziale chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę i co dzięki temu chciałabyś/chciałbyś osiągnąć.
 • Kolejny akapit poświęcamy historii wykształcenia. Zdobywane przez Ciebie kwalifikacje w szkołach i na kursach są przedstawione jako ciąg następujących po sobie faktów – podaj czas trwania nauki, rodzaj szkoły, charakter wykształcenia (zawód, wykształcenie).
 • Doświadczenie zawodowe jest wynikiem wykształcenia, niech więc się znajdzie zaraz po nim w Twoim życiorysie. Układ chronologiczny umożliwi przyszłemu pracodawcy orientację w zmianach, jakie się dokonywały na ścieżce twojej kariery - w awansach, nabywaniu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – czas zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko. Możesz krótko przedstawić na czym polegała Twoja praca.
 • Pozostałe doświadczenia to miejsce na informacje o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach, wolontariacie, działalności społecznej, kołach naukowych, a nawet hobby. Opisz je tak samo, jak doświadczenia zawodowe.
 • Jeśli uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w szkoleniach i posiadasz dodatkowe kwalifikacje możesz również podać informację na ten temat. W akapicie tym zamieść następujące dane: czas trwania kursu, nazwę instytucji, nazwę kursu, rodzaj zdobytych kwalifikacji.
 • Przedstaw umiejętności i cechy charakteru, które posiadasz i które mogą być przydatne w pracy, o którą się starasz: np. obsługa komputera i urządzeń biurowych (wymień nazwy programów, które potrafisz obsługiwać i poziom ich znajomości), znajomość języków obcych (wskaż jakie języki obce znasz i poziom ich znajomości w mowie i piśmie), prawo jazdy (wskaż jakiej kategorii prawo jazdy posiadasz), profesjonalna sprzedaż, obsługa maszyn, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres itp...
 • Nie zapomnij o opisaniu swoich zainteresowań. One też wskażą pracodawcy, kim jesteś.
 • Referencje – umieszczenie w CV referencji nie jest powszechnie wymagane ani konieczne. Jeśli jednak wymaga tego potencjalny pracodawca prosząc w ofercie pracy o udostępnienie listy referencji, musisz zadbać żeby osoby których dane personalne i kontaktowe umieścisz w CV były o tym poinformowane. W innym przypadku staraj się nie podawać konkretnych nazwisk i telefonów kontaktowych, napisz po prostu: "Referencje dostępne na życzenie" i w takiej sytuacji faktycznie przygotuj aktualną listę referencji.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: możesz zapisać ją małą czcionką lub w stopce. Oto standardowa formuła: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz.833.

O czym należy pamiętać:

 • Pisz starannie, schludnie i czysto.
 • Wytłuść najważniejsze informacje.
 • Postaraj się, aby Twoje CV wyróżniało się.
 • Sprawdź, czy nie ma w nim błędów ortograficznych.
 • Informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe.
 • Zachowaj wyraźny podział tematyczny.
 • Pisz zwięźle i krótko.
 • CV nie zawierające klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być wykorzystane, ponieważ łamane jest prawo.
 • Złóż własnoręczny, wyraźny podpis.

LIST MOTYWACYJNY (intencyjny) piszemy po to, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że jesteśmy właściwą osobą na proponowane przez niego stanowisko pracy. Uzupełnia on nasze CV, uwydatnia nasze mocne strony. Jest to rodzaj autoreklamy – ma zwrócić uwagę osoby, która decyduje, kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Powinien zająć co najwyżej jedną stronę maszynopisu. Powinien odpowiadać na dwa podstawowe pytania: "Dlaczego staramy się o pracę?" oraz "Dlaczego uważamy, że to właśnie nas powinno się zatrudnić na danym stanowisku w danej firmie?". List musi być krótki i rzeczowy, powinien jednak przekonać czytającego o naszych zaletach.

Zanim zaczniesz pisać list zamieść następujące informacje:

 • Swoje dane osobowe oraz adresy i telefony kontaktowe;
 • Dane osoby i/lub Firmy/ Instytucji, do której adresowane jest pismo.

Schemat listu motywacyjnego:

AKAPIT 1.

Wyjaśnij, skąd (czyli gdzie, jak i kiedy) dowiedziałaś/dowiedziałeś się o ofercie.

AKAPIT 2.

Krótko przedstaw swoje doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności, zalety tak, aby uargumentować i przekonać, że to właśnie TY najlepiej nadajesz się do pracy w danej firmie.

AKAPIT 3.

W tym akapicie napisz dlaczego zależy Ci na uzyskaniu danej pracy, np. "chcę pracować w firmie ponieważ: umożliwia rozwój zawodowy, gwarantuje różnorodne doświadczenie...", "podoba mi się wizerunek firmy, ponieważ dynamicznie się rozwija i dzięki temu można awansować".

Pamiętaj jednak, że w pochwałach musi być dużo prawdy, ponieważ jeżeli przesadzisz to nikt w to nie uwierzy oraz poczyta to jako ironię, kpinę i zlekceważenie. Jeżeli rzeczywiście zależy Ci na tej pracy, postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o firmie, stanowisku, pracownikach, branży, produktach.

AKAPIT 4.

Jest to akapit końcowy. Nie należy się rozpisywać ani używać zwrotów typu:

"Gorąco dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby". Kończąc zamieść wyrażenie gotowości do spotkania, rozmowy np.: Jeśli moja oferta Państwa zainteresowała, chętnie spotkam się z Państwem w celu dokładniejszego zaprezentowania swojej osoby.

List zakończ uprzejmym pozdrowieniem i podpisz się wyraźnie własnoręcznie.

PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 • zanim przystąpisz do pisania dokonaj szczerej analizy swojej wiedzy i umiejętności, wypisz swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pozazawodowe, osiągnięcia, zainteresowania, znajomość technik informatycznych i języków obcych, uprawnienia i certyfikaty, cechy charakteru i umiejętności "miękkie" itp., słowem wszystko, co składa się na Twój profil jako kandydata do pracy
 • dokumenty aplikacyjne powinny być zindywidualizowane i pisane pod konkretną ofertę pracy (gdy odpowiadasz na ogłoszenie) lub konkretnego pracodawcę i stanowisko pracy (gdy bezpośrednio zgłaszasz się do pracodawcy)
 • zanim przystąpisz do pisania, zapoznaj się z profilem firmy, do której aplikujesz, czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju
 • podawaj jedynie prawdziwe fakty i realnie oceniaj posiadane umiejętności, w szczególności znajomość języka obcego
 • do dokumentów aplikacyjnych nie dołączaj żadnych kopii dyplomów, referencji, certyfikatów - przedstawisz je w dalszym procesie rekrutacji
 • jeżeli oferta jest sformułowana w języku obcym, w tym samym języku napisz aplikację
 • dokumenty powinny być napisane na komputerze standardową czcionką, wydrukowane na białym bądź kremowym papierze w formacie A4 (użyj takiego samego papieru i czcionki dla CV i listu motywacyjnego); poza ty powinny być czyste i estetyczne, bez błędów ortograficznych, gramatycznych i "literówek"
 • życiorys wysyłaj zawsze z listem motywacyjnym.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga:

Nie zapomnij zrobić listy firm, do których zostały wysłane czy zaniesione przez Ciebie dokumenty aplikacyjne(warto żebyś uwzględnił oprócz nazwy firmy stanowisko, na które składałaś/składałeś dokumenty oraz datę). Zainteresuj się ich dalszym losem. Możesz zadzwonić zapytać się o to czy masz szansę i kiedy możesz oczekiwać ewentualnej odpowiedzi.

Renata Kumpin

doradca zawodowy