WUP_naglowek

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

CELE I ZADANIA:

Celem działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest udzielanie profesjonalnej, kompleksowej pomocy i wsparcia, w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu trudności dotyczących życia zawodowego.

Usługi Centrum skierowane są do odbiorców znajdujących się na różnych etapach życia zawodowego, głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także inne zainteresowane osoby powyżej 18 roku życia.

Centrum świadczy także usługi dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ograniczeń zawodowych wynikających z dysfunkcji organizmu.

Podstawowe zadania realizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

  • Świadczenie usług w zakresie informacji zawodowej indywidualnej i grupowej,
  • Udzielanie indywidualnych porad zawodowych,
  • Prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego,
  • Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym także w zakresie samozatrudnienia,
  • Prowadzenie oceny przydatności zawodowej, w tym badań psychologicznych,
  • Opracowywanie aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy w ramach poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są powszechnie dostępne i bezpłatne.