WUP_naglowek

PORADNIK DLA PLANUJĄCEGO KARIERĘ ZAWODOWĄ


JAK NAPISAĆ CURRICULUM VITAE CZYLI ŻYCIORYS ZAWODOWY? ^

CO TO JEST?

Curriculum vitae czyli życiorys zawodowy stanowi naszą wizytówkę. To pierwszy kontakt z pracodawcą. Umożliwia pracodawcy wstępną ocenę naszych umiejętności, doświadczenia zawodowego i zalet. Ma przekonać go, że możemy być przydatni w jego firmie.

DOBRZE NAPISANE CURRICULUM VITAE NIEJEDNOKROTNIE DECYDUJE O TYM, CZY PRACODAWCA ZAPROSI NAS NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

CO POWINIEN ZAWIERAĆ?

 1. Dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer telefonu
 2. Nazwę stanowiska lub obszaru zawodowego - jakim jesteśmy zainteresowani
 3. Wykształcenie - ukończone szkoły, kursy, posiadane świadectwa, dyplomy, uprawnienia wraz z datą ich otrzymania.
 4. Zatrudnienie - nazwy i adresy firm, w których pracowaliśmy wraz z podaniem zajmowanych stanowisk, wykonywanych czynności, obowiązków zawodowych
 5. Dodatkowe kwalifikacje - np. posiadanie prawa jazdy

ZASADY SPORZĄDZANIA CURRICULUM VITAE / ŻYCIORYSU ZAWODOWEGO

Życiorys powinien być:

 • sporządzony w formie wydruku komputerowego, na białym, dobrej jakości papierze formatu A4, bez zagnieceń i zabrudzeń
 • krótki, konkretny i rzeczowy, w miarę możliwości jednostronicowy, skonstruowany przy użyciu zwięzłych zdań
 • podkreślający nasze umiejętności, doświadczenia i zalety
 • przejrzysty i czytelny, bez zbędnych ozdobników, podkreśleń i nadmiernie dużych znaków graficznych
 • nagłówki powinny być umieszczone w jednej linii, po lewej stronie lub na środku sporządzanego życiorysu

Życiorys nie może zawierać:

 • błędów ortograficznych
 • nieprawdziwych i nieweryfikowalnych informacji i faktów
 • opisu problemów osobistych
 • nieistotnych, z punktu widzenia zawodowego, informacji i faktów

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NAPISANIA CURRICULUM VITAE?

Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentów aplikacyjnych należy:

 • sięgnąć do dokumentów potwierdzających nasze doświadczenie zawodowe
 • sięgnąć do dokumentów potwierdzających nasze kwalifikacje zdobyte w systemie szkolnym i pozaszkolnym
 • przygotować listę własnych umiejętności, osiągnięć
 • sprecyzować własne cele zawodowe
 • zastanowić się nad sposobami wykorzystania potencjału zawodowego

JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY CZYLI PODANIE O PRACĘ? ^

CO TO JEST?

List motywacyjny, zwany też podaniem, to pismo skierowane do pracodawcy, u którego staramy się o pracę. Powinno zawierać informację:

 • jakim stanowiskiem, bądź obszarem zawodowym jesteśmy zainteresowani
 • dlaczego ubiegamy się o tę pracę
 • dlaczego uważamy, że to właśnie nas należy zatrudnić

List motywacyjny stanowi zatem okazję do zaprezentowania swych zalet jako pracownika.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ?

 1. Dane osobowe i datę - imię, nazwisko, adres, nr telefonu. Informacje te powinny być umieszczone w lewym górnym rogu kartki, równolegle do nich - aktualna data.
 2. Adresat - imię, nazwisko, tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której wysyłany jest list motywacyjny
 3. Zwrot grzecznościowy - zgodnie z przyjętą zasadą podanie rozpoczyna zwrot: "Szanowna Pan/i", "Szanowni Państwo" .
 4. Zasadnicza część podania dotyczy informacji o jakie stanowisko się ubiegamy wraz z uzasadnieniem, że jesteśmy właściwym kandydatem (opisujemy to, co zawodowo robimy dobrze oraz nasze doświadczenie z poprzednich miejsc pracy)
 5. Zakończenie - zgodnie z przyjętą formułą list motywacyjny kończy zwrot: "z poważaniem". Poniżej umieszczamy odręczny podpis.

ZASADY SPORZĄDZANIA LISTU MOTYWACYJNEGO

List motywacyjny powinien być:

 • Jednostronicowy, sporządzony na białym, dobrej jakości papierze, najlepiej formatu A4
 • sporządzony w formie wydruku komputerowego, chyba że potencjalny pracodawca wyraźnie zażyczy sobie pisma odręcznego
 • nawiązywać bezpośrednio do stanowiska bądź obszaru zawodowego który nas interesuje
 • zawierać nasze dane osobowe i adres
 • zwięzły i konkretny, podkreślać nasze kwalifikacje i osiągnięcia, zwłaszcza te przydatne dla firmy, w której poszukujemy zatrudnienia
 • skonstruowany przy użyciu zwięzłych, krótkich zdań
 • zawsze podpisany własnoręcznie

List motywacyjny nie może zawierać:

 • błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych
 • nieprawdziwych informacji na nasz temat

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NAPISANIA PODANIA?

 • ustalić dokładną nazwę firmy, w której staramy się o pracę
 • ustalić nazwisko osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników i/lub dokładną nazwę działu personalnego
 • przygotować listę umiejętności i osiągnięć
 • sprecyzować cele zawodowe
 • zastanowić się nad sposobami wykorzystania posiadanego doświadczenia zawodowego

JAK SZUKAĆ PRACY? ^

Zanim przystąpimy do aktywnego poszukiwania pracy powinniśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie mamy wykształcenie i kwalifikacje?
 • Jakie posiadamy doświadczenie zawodowe i jak możemy je wykorzystać?
 • Co robimy dobrze?
 • Jakie mamy umiejętności?
 • Jakie mamy zainteresowania?

JAK DOTRZEĆ DO INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY?

POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ ZNAJOMYCH

Zwracając się do kolegów, przyjaciół, rodziny znajomych, a nawet znajomych naszych znajomych tworzymy sieć kontaktów, które mogą być pomocne w poszukiwaniu pracy. Mogą oni na przykład:

 • wiedzieć o wolnym miejscu pracy
 • znać kogoś kto właśnie się zwalnia
 • znać firmy, z którymi warto się skontaktować
 • wiedzieć o firmach planujących przyjęcia pracowników

Znaczna część ofert pracy nie jest publikowana w prasie czy zgłaszana w urzędach pracy lub agencjach pośrednictwa pracy. Możemy jednak dotrzeć do nich poprzez znane nam osoby. Aby tak się stało musimy:

 • utrzymywać z nimi kontakt
 • poinformować ich o tym:
 • jakiej pracy szukamy (np. stała, dorywcza, w jakim zawodzie)
 • jakie mamy doświadczenie zawodowe
 • co potrafimy robić

PRZYJACIÓŁ ZNAJOMYCH I KREWNYCH NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ŹRÓDŁA PROTEKCJI, LECZ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

OSOBISTE KONTAKTY Z PRACODAWCĄ

Wykorzystując ta metodę należy sporządzić listę firm, które mają etaty w zawodzie, w którym poszukujemy pracy. Nazwy i adresy firm można znaleźć w prasie, radiu, telewizji, książce telefonicznej, internecie oraz uzyskać przez kontakty osobiste. Kolejnym krokiem powinno być rozważenie, do których z nich zwrócimy się osobiście, do których telefonicznie lub pisemnie.

Takie szukanie pracy pozwala na wyprzedzenie innych kandydatów, a często nawet wyprzedzenie potrzeb samego pracodawcy.

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

 • Do powszechnie dostępnych źródeł informacji należą: gazety, radio, telewizja, internet, tablice ogłoszeniowe.

Oferty należy uważnie czytać. Rozważyć, jakie mogą być dodatkowe wymagania np. dyspozycyjność, praca w nadgodzinach, praca w terenie.

Inną formą jest zamieszczenie własnego ogłoszenia. Powinno ono zawierać niezbędne informacje typu:

 • kto poszukuje pracy, jaki mamy zawód, kwalifikacje
 • jakiej pracy poszukuje
 • jak się z nim skontaktować

Niektóre gazety tego typu ogłoszenia publikują bezpłatnie.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Usługi zawodowych pośredników pracy można ogólnie podzielić na publiczne pośrednictwo pracy świadczone przez urzędy pracy, oraz niepubliczne, prowadzone przez różnego rodzaju agencje pośrednictwa pracy działające np. przy związkach zawodowych, organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach. Usługi te, dla osób poszukujących pracy świadczone są bezpłatnie.


JAK ROZMAWIAĆ Z PRACODAWCĄ? ^

DLACZEGO OSOBISTA ROZMOWA Z PRACODAWCA JEST WAŻNA?

Rozmowa kwalifikacyjna stanowi ostatnie ogniwo wyboru kandydatów do pracy. Pozwala pracodawcy uzyskać dodatkowe informacje o szukającym pracy. Od tego jak zaprezentujemy się pracodawcy zależy, czy zostaniemy zatrudnieni.

 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS ROZMOWY?

W trakcie rozmowy należy:

 • być miłym i uprzejmym
 • uważnie słuchać zadawanych pytań, nie przerywać
 • odpowiadać szczerze i w sposób zwięzły
 • mówić o swoich zaletach , a nie wadach (chyba, że padnie bezpośrednie pytanie)
 • samemu zadawać pytania

Należy pamiętać aby:

 • nie spóźnić się
 • nie pić alkoholu przed rozmową
 • nie siadać bez zaproszenia
 • nie odpowiadać tylko "tak" lub "nie"
 • nie mówić źle o poprzednich szefach i miejscach pracy
 • nie kłamać
 • nie przerywać rozmówcy
 • nie odpowiadać chaotycznie
 • nie opowiadać o problemach osobistych

PO ROZMOWIE NALEŻY PODZIĘKOWAĆ ROZMÓWCY ZA SPOTKANIE !

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY?

Zanim udamy się na rozmowę z pracodawcą należy:

 • sprawdzić miejsce (dokładny adres firmy), termin, godzinę rozmowy oraz imię i nazwisko osoby, z którą mamy się spotkać
 • sprawdzić jak dojechać na miejsce i zaplanować czas dojazdu, uwzględniając nieprzewidziane sytuacje
 • dotrzeć na miejsce przed umówionym terminem i wykorzystać ten czas na ostatnie przygotowania
 • zadbać o odpowiedni i schludny wygląd
 • przygotować odpowiedzi na zasadnicze pytania, typu:
 • jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
 • dlaczego staramy się o daną pracę
 • jakie korzyści będzie miała firma zatrudniając nas
 • jakiego oczekujemy wynagrodzenia

NA ROZMOWĘ POWINNO SIĘ ZABRAĆ PODSTAWOWE DOKUMENTY:

 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • świadectwa pracy
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły, kursów itp.)

INNE DOKUMENTY, KTÓRE WARTO MIEĆ PRZY SOBIE UBIEGAJĄC SIĘ O PRACĘ:

 • dowód osobisty
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • książeczka wojskowa
 • prawo jazdy