WUP_naglowek
 /  Start

Ostatnie dni naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2016-03-14 08:44:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że konkurs w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020 kończy się 18 marca o godz.12.00. Decydować będzie godzina wpływu wniosku do instytucji.


Dłuższy dyżur telefoniczny 2016-03-11 13:22:58

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informujemy, że w dniach 16 i 17 marca br. (środa, czwartek) pracownicy Punktu Kontaktowego EFS będą pełnić przedłużony dyżur telefoniczny w godzinach 7:30-17:00 pod numerami telefonów: 32 757 33 11 oraz 32 757 33 57.


Weź udział w konkursie! 2016-03-09 11:27:29

Bony upominkowe Empik o wartości 100 i 50 zł to nagrody w konkursie, którego celem jest upowszechnienie informacji o zmianach, jakie dokonały w kraju dzięki interwencji Funduszy Europejskich. Chętnych zapraszamy do udziału.


SL2014: Planowane przywrócenie logowania poprzez ePUAP 2016-03-09 08:31:51

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2016 r. zostanie włączony standardowy sposób logowania się z wykorzystaniem ePUAP.


Ostatnie częściowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Poddziałanie 1.1.1 PO WER 2016-03-08 11:16:58

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Obowiązki informacyjne beneficjentów PO WER 2016-03-04 14:33:46

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi oznaczania pomieszczeń projektowych przedstawiamy stanowisko IZ PO WER odnośnie interpretacji zapisu podrozdziału 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.


Częściowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Poddziałanie 1.1.1 PO WER 2016-03-02 12:48:10

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zainteresowanie konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020 w subregionach 2016-02-26 15:01:44

23 i 24 lutego br. odbyły się pierwsze dwa spotkania informacyjne w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej oraz Częstochowie dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem była możliwość dofinansowania wniosków w ramach Działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


Niedostępność SL2014  2016-02-26 14:41:28

Informujemy, że z powodu prac serwisowych w dniach 27.02.2016 (sobota) od godziny 22:00 do 28.02.2016 (niedziela) do godziny 06:00 aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 będzie niedostępna.


Warsztaty z obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego organizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-02-24 15:02:01

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje dla wszystkich zainteresowanych - 26 lutego 2016 r. w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego, w godzinach od 9:00 do 12:00 - warsztaty z obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego.<< : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : >>