WUP_naglowek
 /  Start

Problemy z funkcjonowaniem platformy ePuap – alternatywne rozwiązania 2016-05-18 09:52:17

W związku ze zgłaszanymi problemami w funkcjonowaniu platformy ePuap zachęcamy do składania wniosków za pomocą platformy SEKAP. Platforma SEKAP umożliwia składanie wniosków oraz kontakt z urzędami administracji publicznej w dogodny sposób. Informacje na temat korzystania z tej platformy znajdują się na stronie.

 


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 2016-05-18 09:43:37

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości dzielenia zamówień publicznych w projektach EFS, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło interpretację dotyczącą tożsamości czasowej zamówienia


Przerwa techniczna w działaniach platformy SEKAP 2016-05-12 15:07:29

Informujemy, że 13 maja od godziny 20:00 rozpocznie się przerwa techniczna platformy SEKAP, która zakończy się 15 maja o godzinie 20:00. W związku z tym składnie wniosków poprzez platformę będzie niemożliwe.


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 2016-05-11 14:03:41

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.


Przekazanie wniosków do oceny merytorycznej – konkurs 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych  2016-05-11 12:04:15

10 maja 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16. Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.


Seminarium w Zawierciu 2016-05-09 14:08:32

Seminarium dotyczące pozyskania środków z UE na innowacje w perspektywie 2014-2020 odbędzie się 11 maja w Zawierciu. Oferty w tym zakresie zaprezentują przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Ośrodka Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim, Instytutu Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Poruszone zostaną tematy m.in. wdrażania innowacji, działań badawczo-rozwojowych, wykorzystania w firmach nowoczesnych technologii przekazu, współpracy badawczej i wdrożeniowej z uczelniami, wsparcia MŚP w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.


Targi w Będzinie 2016-05-09 13:43:06

Powiatowe Targi Pracy odbędą się 11 maja br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego pod honorowym patronatem starosty będzińskiego.


Wiele atrakcji w Parku Śląskim 2016-05-09 13:36:05

Przy zmieniającej się aurze odbył się 8 maja piknik „Fundusze. To działa!”- promujący i upowszechniający wiedzę o efektach interwencji funduszy europejskich w regionie. Mimo pogody nie zawiedli mieszkańcy – do Parku Śląskiego przybyły rodziny, w tym liczna grupa seniorów, z okazji odbywających się po sąsiedzku Senioraliów, towarzyszących V Kongresowi Obywatel Senior.Zaproszenie na DOFE 2016-05-06 14:17:00

Przez 4 dni, od 12 do 15 maja potrwa przegląd efektów i rezultatów przedsięwzięć, które powstały w wyniku interwencji w Polsce funduszy pomocowych pod nazwą Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Podmioty i osoby, które skorzystały z projektów dofinansowanych ze środków europejskich zorganizowały wiele atrakcji, spotkań i wydarzeń, które mają zapromować i upowszechnić wiedzę o wielkich zmianach rozwojowych, które są konsekwencją  naszego członkostwa w Unii Europejskiej.


Nagroda główna – lot balonem 2016-05-06 13:56:22

W niedzielę, 8 maja, zapraszamy do Parku Śląskiego na piknik „Fundusze – to działa!”. Będzie okazja do świetnej zabawy w Miasteczku Edukacyjnym i na Scenie dla osób w każdym wieku i program, który zadowoli każdego.<< : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 : >>