WUP_naglowek
 /  Start

Akademia Przedsiębiorczości IT Loft Park Tychy – 13 lipca 2016 2016-07-08 13:40:03

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące „młode” firmy z terenu województwa śląskiego na inaugurację Akademii Przedsiębiorczości.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne do subregionu południowego oraz zachodniego 2016-07-08 11:36:59

Z związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w Bielsku-Białej oraz w Rybniku.


Trwają konkursy dla obszarów rewitalizowanych 2016-07-08 09:56:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że do 27 lipca br. do godz. 12:00:00 trwają cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 2016-07-06 15:27:09

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs RPO WSL 2014-2020


Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 2016-07-05 15:43:30

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.


Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w perspektywie 2014-2020 2016-07-05 15:10:22

Przedsięwzięcia współfinansowane z Funduszy Europejskich muszą być oznaczane zgodnie z zasadami opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.


Zmiana Wytycznych (…) w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 2016-07-05 13:55:07

28 czerwca br. Minister Rozwoju zatwierdził zaktualizowany dokument Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Jest on skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami.


Informacja o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 2016-07-04 14:53:31

W związku ze zwiększeniem pierwotnej kwoty alokacji na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 (decyzją Dyrektora IOK z dnia 30.06.2016 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER, informuję, że dofinansowanie uzyskuje kolejny projekt z listy.


Rusza doradztwo ROPS 2016-07-04 07:23:20

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o uruchomieniu doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w obszarze: Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.


Dla zainteresowanych założeniem własnej firmy 2016-07-01 09:41:59

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Środa z Funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej".<< : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 : >>