WUP_naglowek
 /  Start

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 2016-08-02 14:05:48

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie unijne ze środków RPO WSL 2014-2020.


Gdzie szukać informacji o projektach - przypomnienie 2016-08-01 08:27:13

W związku z rozstrzygnięciem zeszłorocznych konkursów i wielkim zainteresowaniem informacjami na temat możliwości wzięcia udziału w projektach proponujemy Państwu nową zakładkę na naszej stronie internetowej.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-07-29 14:55:01

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


Ruszają kolejne konkursy z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych 2016-07-29 10:32:14

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 29 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.


Wykaz Kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze zatrudnienie 2016-07-29 10:07:20

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza zaktualizowany Wykaz Kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienie dla Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Ruszają kolejne konkursy dla obszarów rewitalizowanych 2016-07-28 15:21:37

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.


Procedura odwoławcza – zalecana forma złożenia protestu 2016-07-27 13:36:03

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.


Ostatni dzień naboru w Podddziałaniach konkursowych 7.1.1, 7.1.2 2016-07-25 11:15:45

Przypominamy, że 27 lipca (środa) br. o godz.12:00 zostanie zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych 7.1.1 – ZIT Subregionu Centralnego, 7.1.2 – RIT Subregionu Północnego, 7.1.2 – RIT Subregionu Południowego, 7.1.2 – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Gdzie szukać informacji o projektach 2016-07-22 13:49:14

W związku z rozstrzygnięciem zeszłorocznych konkursów i wielkim zainteresowaniem informacjami na temat możliwości wzięcia udziału w projektach proponujemy Państwu nową zakładkę na naszej stronie internetowej.


Zapraszamy do konkursu 2016-07-21 07:16:37

Do 17 sierpnia br. można składać wnioski w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące funduszy europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę funduszy europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat.<< : 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 : >>