WUP_naglowek
 /  Start

Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 RPO WSL 2016-08-24 13:03:08

Wobec potrzeby skorygowania zapisów w Regulaminach konkursów:

- nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 - w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

- nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Zachodni

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Południowy

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny

poniżej przedstawiamy Państwu wykaz planowanych zmian.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-08-19 13:43:38

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


Interpretacja dotycząca sposobu rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem  2016-08-18 12:42:41

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania Beneficjentom dofinansowania na koszty pośrednie w projektach EFS, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło interpretację w zakresie rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem.


Określanie wkładu własnego w LSI - dotyczy konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 2016-08-16 15:38:58

Informujemy, że w ramach naboru Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Spotkanie warsztatowe w Bytomiu 2016-08-16 10:43:48

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  zapraszają na spotkanie warsztatowe, dotyczące planowanych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-08-16 10:23:50

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.01-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-08-16 10:20:24

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-08-16 10:15:43

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2016-08-16 10:10:20

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregion Południowy 2016-08-16 10:05:24

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregion Południowy.<< : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 : >>