WUP_naglowek
 /  Start

Dodatkowy nabór ekspertów 2016-07-20 09:54:50

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania. 8 lipca został uruchomiony dodatkowy nabór kandydatów .


Trwają konkursy dla obszarów rewitalizowanych - przypomnienie 2016-07-20 09:51:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że do 27 lipca br. do godz. 12:00:00 trwają cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


Start Akademii Przedsiębiorczości 2016-07-20 09:36:55

Jak założyć i sprawnie prowadzić własny biznes? Która forma realizacji naszego planu będzie najbardziej odpowiednia? Z jakich krajowych i unijnych możliwości wsparcia można skorzystać przy zakładaniu działalności gospodarczej? Odpowiedzi na te pytania uzyskać można było na inauguracji Akademii Przedsiębiorczości. Organizator przedsięwzięcia: IT LOFT PARK Tychy chce w ten sposób wyposażyć „przedsiębiorcze” osoby z woj. śląskiego w kompleksowe informacje na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.


Informacja o przekazaniu wniosków do etapu oceny merytorycznej– konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 2016-07-19 15:14:26

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16, na którym rozlosowane zostały wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-07-19 14:19:14

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


Informacja o odwołaniu spotkania w Rybniku 2016-07-18 10:59:41

Z związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 21 lipca br. zaplanował na spotkanie informacyjne organizowane w Rybniku.


Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 2016-07-14 13:19:36

 Informujemy, że 07.07.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.


Konsultacje wytycznych w obszarze rynku pracy 2016-07-13 09:01:03

Informujemy o rozpoczęciu prac nad projektem zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 -2020.


Utrudnienia w ruchu drogowym 2016-07-12 11:04:38

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 13.07.2016 w związku z odbywającym się w tym czasie Tour de Pologne zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej oraz wystąpią utrudnienia w parkowaniu pojazdów w strefie przebiegu wyścigu kolarskiego.


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich - przypomnienie 2016-07-12 09:45:21

Przypominamy, że

od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek oraz

od 18 lipca 2016 r. beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będą mieć obowiązek

publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności.<< : 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 : >>